mumelab01.amu.edu.pl - 150.254.88.239


CENTRUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UAMIndeks fotografii wykonanych przez A. Kocikowskiego podczas wizyty L. Wałęsy w CIE i na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM

Indeks fotografii wykonanych przez K. Pawałowskiego podczas wizyty L. Wałęsy na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM

Indeks fotografii wykonanych przez A. Kocikowskiego podczas wizyty J. Buzka w CIE i na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM


Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Pracownia Komunikacji multimedialnej [Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
Instytut Kulturoznawstwa [ Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]