STUDENCKIE KOŁO HUMANISTÓW

i

LAMBDA  POZNAŃ

 

Organizują pod koniec maja 2005

interdyscyplinarną konferencję naukową pt.:

 

 

„Płeć otwarta: mitologie i tożsamości.”

 

 

 

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu na konferencji

(max. czas wystąpienia: 30 min.) proszone są o zgłoszenie się

                   z podaniem następujących informacji:

 

         - imię, nazwisko, kierunek studiów;

         - tytuł wystąpienia;

         - główne tezy referatu;

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 maja b.r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania selekcji propozycji referatów.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy mailowe:

magludwisiak@wp.pl lub marekwoszczek@hotmail.com

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane filozoficznymi, kulturowymi, społecznymi i psychologicznymi aspektami płci i tożsamości.

 

 

Organizatorzy odpowiedzialni:

 

            mgr MAREK WOSZCZEK         marekwoszczek@hotmail.com

            MAGDALENA  LUDWISIAK     magludwisiak@wp.pl