WPROWADZENIE
DO ETYKI INFORMATYCZNEJ

Pod redakcja

Andrzeja Kocikowskiego
Krystyny Górniak-Kocikowskiej
Terrego Bynuma

Poznañ 2001