ABSTRAKT. Sójka, Jacek, Prawda i dobro w czasach rewolucji informatycznej. Wprowadzenie do etyki informatycznej, Poznań 2001, ss. 13-24. Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Kulturoznawstwa, Pracownia Komunikacji Multimedialnej.

ISBN 83-916123-0-9.

Autor szkicuje tło amerykańskich debat na temat moralności i stanu społeczeństwa amerykańskiego, obierając za punkt wyjścia neopragmatystyczną filozofię Richarda Rortyego. Rozważania na temat moralnych aspektów rozwoju technologii informatycznej nie są bowiem zawieszone w społecznej i kulturowej próżni. Amerykański sposób podejścia do rzeczywistości - czy to nam się podoba, czy nie - i tutaj daje o sobie znać.

J. Sójka, prof. dr habil. [jsojka@main.amu.edu.pl]ABSTRAKT. Bynum Terrell, W., Etyka a rewolucja informatyczna. Wprowadzenie do etyki informatycznej, Poznań 2001, ss. 25-36. Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Kulturoznawstwa, Pracownia Komunikacji Multimedialnej.

ISBN 83-916123-0-9.

Tekst zawiera krótki opis zagadnienia tytułowego, szczegółowe przedstawienie tzw. "kamieni milowych" w historii etyki komputerowej, szkic kontrowersji pojawiających się przy próbach definiowania oraz prezentację wybranych zagadnień z jej pola badawczego.

T. W. Bynum, prof. dr [bynum@scsu.ctstateu.edu]ABSTRAKT. Maner Walter, Unikatowe problemy etyczne w technologii informatycznej. Wprowadzenie do etyki informatycznej, Poznań 2001, ss. 37-50. Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Kulturoznawstwa, Pracownia Komunikacji Multimedialnej.

ISBN 83-916123-0-9.

Autor uzasadnia tezę, iż (1) niektóre kwestie etyczne są tak zmienione skutkiem zastosowania technologii komputerowej, że zasługują na zbadanie ich w tej nowej formie, albo też (2) posługiwanie się technologią komputerową wpływa na ludzkie postępowanie w taki sposób, że może to tworzyć całkiem nowe kwestie etyczne, specyficzne dla obszaru technologii komputerowej, a nie pojawiające się w innych dziedzinach.

Walter Maner, prof. dr [maner@cs.bgsu.edu]ABSTRAKT. Moor James. Czym jest etyka komputerowa? Wprowadzenie do etyki informatycznej, Poznań 2001, ss. 51-62. Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Kulturoznawstwa, Pracownia Komunikacji Multimedialnej.

ISBN 83-916123-0-9.

Tekst jest zapisem jednej z pierwszych prób ustosunkowania się do zagadnienia tytułowego. Pojawia się w nim dyskutowana do dzisiaj definicja, że mianowicie "etyka komputerowa zajmuje się analizą natury i społecznego oddziaływania technologii komputerowej, a także odpowiednim formułowaniem i uzasadnianiem norm postępowania mających na uwadze etyczne stosowanie tej technologii":

James Moor, prof. dr [James.H.Moor@Dartmouth.edu]ABSTRAKT. Forester Tom, Morrison Perry, Komputeryzacja miejsc pracy. Wprowadzenie do etyki informatycznej, Poznań 2001, ss. 63-92. Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Kulturoznawstwa, Pracownia Komunikacji Multimedialnej.

ISBN 83-916123-0-9.

Obszerne studium zawierające próbę odpowiedzi na pytania jak zmieni się rynek pracy w związku z masową komputeryzacją gospodarki (i nie tylko) oraz jaki wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi ma technologia komputerowa w miejscu pracy. Interesująca analiza pokazuje tzw. paradoks produktywności w związku z wprowadzaniem do szeroko rozumianej gospodarki technologii informatycznych.

Tom Forester, prof. dr; Perry Morrison, prof. dr.ABSTRAKT. Spafford Gene, "Robactwo" komputerowe i ochrona danych. Wprowadzenie do etyki informatycznej, Poznań 2001, ss. 93-104. Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Kulturoznawstwa, Pracownia Komunikacji Multimedialnej.

ISBN 83-916123-0-9.

W pierwszej części tekstu znajdujemy szereg definicji (z komentarzem} pozwalających zrozumieć kwestię, tzw. zaprogramowanych zagrożeń, do których zalicza autor bomby logiczne, robaki komputerowe, konie trojańskie, wirusy etc. Część druga jest kompetentnym opisem głównych kwestii związanych z tzw. logiczną ochroną komputerów i danych; znajdujemy tu wiele cennych wskazówek praktycznych.

Gene Spafford, prof. dr [spaf@cs.purdue.edu]ABSTRAKT. Johnson Deborah, Czy programy komputerowe powinny stanowić czyjąkolwiek własność?. Wprowadzenie do etyki informatycznej, Poznań 2001, ss. 105-116. Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Kulturoznawstwa, Pracownia Komunikacji Multimedialnej.

ISBN 83-916123-0-9.

Autorka analizuje kontrowersyjne zagadnienia własności i praw autorskich dotyczących programów komputerowych. Rzetelna, wszechstronna analiza pokazuje, iż skłonna jest przyjąć umiarkowaną wersję strategii nieprzyznawania praw autorskich zakładającej, że matematyczne algorytmy komputerowe nie powinny być niczyją własnością.

Debra Johnson, prof. dr [deborah.johnson@pubpolicy.gatech.edu]