Nowa witryna WWW Wydziału Nauk Społecznych UAM
W dniu 21 listopada 2003 r. udostępniliśmy oficjalnie nową witrynę wydziałową, przez co prace nad jej uruchomieniem przeszły w fazę rozruchową. Na obecnym etapie swojej sieciowej “egzystencji” podlegać ona będzie kontroli wszystkich zainteresowanych, a wszelkie uwagi dotyczące konstrukcji i zawartości będą bardzo skrupulatnie analizowane. Wdzięczni będziemy za wszelkie informacje wskazujące na błędy jakiegokolwiek rodzaju: listy proszę kierować na
uho@main.amu.edu.pl

W najbliższym czasie przedstawimy na piśmie projekt systemowego rozwiązania kwestii aktualizacji wpisów; w przekonaniu autorów serwisu przyjęto najlepsze z możliwych rozwiązanie. Konstrukcja serwisu przewiduje mianowicie zdalną aktualizację zawartości, co przełożywszy na nieco inny język oznacza, iż wskazana przez kierownictwo jednostki osoba – dla przykładu – sekretarka Zakładu lub Instytutu korzystając z dowolnego komputera (nawet domowego) może redagować i uzupełniać wpisy w tej części serwisu, do obsługi której przydzielono jej uprawnienia. Więcej – w tekście zapowiedzianego wyżej projektu ...

Serwis E-edukacji udostępniony wszystkim zainteresowanym
Po wielu próbach i wewnętrznych debatach udostępniliśmy dla celów szkoleniowo-eksperymentalnych platformę e-edukacyjną o nazwie ILIAS. Wszystkich zainteresowanych opanowaniem narzędzi, którymi posługuje się ILIAS i osadzaniem w serwisie swoich kursów zapraszamy do współpracy. Serwis dostępny jest pod adresem:
http://mumelab08.wns.amu.edu.pl/. Pytanie proszę kierować do: kocias@wns.amu.edu.pl.

Grupa inicjatywna dla rozwiązania kwestii E-edukacji w UAM
W ostatniej dekadzie października 2003 r., w gabinecie prorektora UAM Prof. K. Przyszczypkowskiego i pod Jego przewodnictwem odbyła swoje pierwsze spotkanie grupa inicjatywna, zadaniem której będzie opracowania i wdrożenie w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza systemu E-edukacji. Liderem grupy wybrano doc. dra habil. A. Kocikowskiego z WNS.

Konferencja ILIAS w Kolonii
W dniach 1 i 2 października 2003 r. odbywa się na Uniwersytecie w Kolonii kolejna konferencja poświęcona platformie e-learningowej o nazwie ILIAS. Współpracownicy PKM są, co oczywiste, czynnymi uczestnikami spotkania.

Serwis pocztowy dla studentów WNS i WSE
W dniu inauguracji nowego roku akademickiego 2003/2004 studenci pierwszego roku otrzymali pisemne (nie mogło być inaczej) zawiadomienia, iż zostali posiadaczami kont poczty elektronicznej uruchomionej i serwisowanej przez Pracownię Komunikacji Multimedialnej. Jest to kolejny etap realizacji programu, którego celem jest zbudowania spójnego i nowoczesnego systemu komunikacyjnego na Wydziale (pośrednio – Uczelni), ułatwiającego pracę studentom, dziekanatowi, sekretariatom instytutów, nauczycielom i opiekunom lat.

W liście elektronicznym przesłanym do wszystkich “skrzynek pocztowych” pierwszoroczniaków dziekan wydziału, prof. dr habil. Jan Grad pisał między innymi: “Starać się będziemy, aby jak najszybciej powstał spójny system komunikacyjny pozwalający – drogą elektroniczną właśnie - przekazywać Państwu wszystkie informacje dotyczące Waszej aktywności i Waszych spraw na Uczelni. Zaglądajcie regularnie do Waszych skrytek pocztowych! Czytajcie wysyłane do Was listy! Przypominajcie uprzejmie Waszym Nauczycielom, że można do Was wysyłać listy elektroniczne! Piszcie do Nich sami!”.

Zgodnie z decyzją dziekana WNS studenci pierwszych lat wszystkich kierunków i specjalności otrzymują konto poczty elektronicznej w trybie, który porównać można do trybu otrzymania indeksu.

Administrator serwisu: mikolaj@wns.amu.edu.pl