mumelab01 - 150.254.88.67

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

PRACOWNIA KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ


19 stycznia 2001 r, godz. 14:00.
Pierwsza oficjalna transmisja audio/wideo "na żywo" w UAM z udziałem J. M. Rektora UAM, prof. dra habil. Stefana Jurgi.

Po kilku tygodniach intensywnych prac zakończono laboratoryjną fazę projektu o nazwie Sieciowa (Internet) transmisja audio/wideo "na żywo" w badaniach i dydaktyce. Jego celem jest zbudowanie, przetestowanie i wdrożenie dynamicznego systemu komunikacji multimedialnej, zdolnego do realizacji wybranych celów badawczych i dydaktycznych; laboratoryjna faza prac obejmowała projekt, budowę i testy rdzenia odnośnego systemu.

Przetestowano dwie dostępne platformy, tj. Windows Media i Real. Dla celów transmisji w dniu 19 stycznia 2001 r. wybrano pierwszą z nich. W pomieszczeniach Instytutu Kulturoznawstwa UAM zbudowano tymczasowe studio internetowe.

J. M. Rektor UAM, prof. dr habil. Stefan Jurga zechciał przyjąć nasze zaproszenie i osobiście uczestniczył w pokazie udzielając "na żywo" wywiadu, który w tym samym trybie dostarczał do Sieci nasz serwer. Przekaz został w satysfakcjonujący sposób odebrany w sieci AMU-NET oraz w Gdańsku. J. M. Rektor UAM w bardzo ciepłych słowach wyraził uznanie dla samego projektu jak i osiągniętych rezultatów; zostaliśmy zobowiązani do dalszej intensywnej pracy.

Przy realizacji omawianego pokazu w szczególnie cenny sposób pracował Michał Ren, student Informatyki UAM.
Wybrane fragmenty transmisji
Instytut Kulturoznawstwa

Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]

[Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
[Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]