mumelab01 - 150.254.88.239


[Projekt ABI] [wersja testowa]
Pracownia Komunikacji Multimedialnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu uruchamia Akademicką Bibliotekę Internetową (ABI). Celem naszym jest udostępnienie w Sieci publikacji naukowych i dydaktycznych, w tym wartościowych materiałów hipermedialnych (zwłaszcza filmowych i dźwiękowych); projekt wspierany jest przez władze wydziału i uczelni. Czynimy starania, by w przedmiotowej sprawie uzyskać wsparcie KBN-u i odnośnego Ministerstwa wierząc, iż własnie tam znajdziemy zrozumienie dla tak oczywistego zamierzenia; 3,5 milionowy budżet PBI (Polska Biblioteka Internetowa w Krakowie) jest świadectwem pozytywnej oceny takich inicjatyw. Projekt ABI trafi, co oczywiste, do odpowiednich Programów Europejskich włączając w ten sposób Uniwersytet w złożony proces integracyjny.

Współczesna ICT (Information & Communication Technology) dostarcza nieznanej nigdy wcześniej możliwości jaką jest bardzo szybki i tani, zdalny dostęp do informacji (zwłaszcza w dobrym tego słowa znaczeniu - wiedzy). Cyfrowa biblioteka z dostępem zdalnym, otwarta 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku staje się w związku z tym instytucją o wielkim znaczeniu dla nauki i edukacji, a poprzez to, niezwykłą instytucją użyteczności publicznej; nie wahałbym się stwierdzać, iż jest to prawdziwa perła wśród zdobyczy dzisiejszej cywilizacji.

W ABI udostępniać można właściwie wszystko, aczkolwiek - powiedzmy to wyraźnie już w tym miejscu - przyjęte założenia nie przewidują cyfryzacji materiałów wydanych wcześniej w formie tradycyjnej (np. papierowej). Koncepcja ABI przewiduje, iż jej zasoby powstają z bieżącej produkcji wydawniczej, zaś ewentualne archiwalia trafiać będą do naszego katalogu tylko wtedy, gdy Autor (ew. Wydawca) dostarczy cyfrową wersję dzieła sporządzonę wedle opracowanego przez nas standardu. Dodajmy też od razu, że publikacje umieszczone w ABI z definicji niejako uzyskują natychmiast status publikacji o zasięgu międzynarodowym, co w przypadku materiałów tradycyjnych (papier, taśma wideo) nie zawsze jest możliwe. Angielskojęzyczna wersja katalogu pozwoli (w niedalekiej przyszłości) na poznanie zawartości naszych "regałów" Czytelnikom niepolskojęzycznym.

Zachęcamy Autorów i Wydawców zainteresowanych najszybszym z możliwych udostępnianiem Dzieł do współpracy. Pierwsza faza projektu dopuszcza umieszczanie w katalogu ABI pozycji wydanych w ostatnich miesiącach pod warunkiem, iż nie zostaną naruszone postanowienia prawa autorskiego i praw pokrewnych. Nasi "bibliotekarze" potrzebują wyłącznie ostatecznej, elektronicznej wersji składu. Będziecie Państwo naprawdę mile zaskoczeni tym, co zobaczycie w naszej "czytelni".

Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Pracownia Komunikacji multimedialnej [ Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
Instytut Kulturoznawstwa [Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]