mumelab01 - 150.254.88.239


Wykłady Profesora Jerzego Kmity

Wykład Doktor Niny Dmitriewnej Vasilejewej: Współczesne systemy religijne w Jakucji.


UNIWERSYTECKIE WYKŁADY OTWARTE
Wydział Biologii:
[Prof. dr habil. Kazimierz Ziemnicki: Jod - niezbędny pierwiastek dla kręgowców]
[audio-wideo, platforma Real Media - łącze 150 kBs] [audio, platforma Real Media - łącze 28 kBs]

Wydział Chemii:
[Dr habil. Dorota Barałkiewicz: Magiczne słowo specjacja]
[audio-wideo, platforma Real Media - łącze 150 kBs] [audio, platforma Real Media - łącze 28 kBs]
Wydział Chemii:
[Dr habil. Bogumił Brycki: Broń chemiczna w walce z drobnoustrojami]
[audio-wideo, platforma Real Media - łącze 150 kBs] [audio, platforma Real Media - łącze 28 kBs]
Wydział Chemii:
[Dr habil. Lech Celewicz: Jak działają nukleozydowe leki przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe? Spojrzenie chemika]
[audio-wideo, platforma Real Media - łącze 150 kBs] [audio, platforma Real Media - łącze 28 kBs]
Wydział Chemii:
[Dr Jacek Komasa: Geneza i kształt orbitali atomowych]
[audio-wideo, platforma Real Media - łącze 150 kBs] [audio, platforma Real Media - łącze 28 kBs]
Wydział Chemii: Zakład Fotochemii
[Dr Marek Sikorski: Różne oblicza tlenu]
[audio-wideo, platforma Real Media - łącze 150 kBs] [audio, platforma Real Media - łącze 28 kBs]


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej
[Prof. dr habil. Anna Legeżyńska: Milczenie roślin - człowiek i natura w poezji Wisławy Szymborskiej]
[audio-wideo, platforma Windows Media - łącze 500 kBs] [audio-wideo, platforma Real Media - łącze 150 kBs] [audio, platforma Real Media - łącze 28 kBs]


Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa:
[Dr Artur Wejkszner: Terroryzm międzynarodowy w XXI wieku. Nowa era]
[audio, platforma Real Media - łącze 28 kBs]
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa:
[Dr Wojciech Nowiak: Konflikt izraelsko-palestyński w świetle aktualnej sytuacji międzynarodowej]
[audio, platforma Real Media - łącze 28 kBs]

Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Pracownia Komunikacji multimedialnej [ Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
Instytut Kulturoznawstwa [Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]