Dydaktyka elektroniczna Pracowni Komunikacji Multimedialnej WNS UAM
Wykłady on-line dla studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Rok akademicki 2010-2011.
Zdalnie dostępny, dydaktyczny serwis sieciowy (platforma e-learningowa) ILIAS. 1. JAK FUNKCJONUJE SYSTEN WYKŁADÓW INTERAKTYWNYCH ON-LINE?

 2. Wprowadzenie:
  W roku akademickim 2010-2011 wykład o nazwie „Wybrane problemy cywilizacji cyfrowej” (WPCC) – kierunek: nauki polityczne i dziennikarstwo, realizowany jest w systemie, którego zasadą główną jest teleobecność wykładowcy; studenci wysłuchują wykładów za pośrednictwem tzw. platformy e-learningowej ILIAS (wyłącznie tryb AUDIO); korzystanie z przedmiotowego serwisu WYMAGA LOGOWANIA.

  LOGOWANIE w serwisie e-learningowym wymaga wcześniejszego uzyskania identyfikatora ('loginu') oraz hasła. Standardowa procedura przewiduje w takim przypadku samodzielne wykonanie przez zainteresowanych kilku prostych czynności, przede wszystkim wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po skierowaniu przeglądarki do [wykorzystaj to miejsce ...] sieciowego formularza rejestracyjnego wypełniamy wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką. WAŻNE: aby uniknąc kłopotów z wymyślaniem nie zajętych jeszcze loginów stanowczo zalecam wykorzystywanie identyfikatorów stosowanych w systemie USOS (PESEL). W razie kłopotów proszę o kontakt elektroniczny: kocias@amu.edu.pl.


 3. CO ZROBIĆ NALEŻY, BY SKUTECZNIE, BEZ KŁOPOTÓW WYSŁUCHAĆ WYKŁADÓW ZDALNYCH?


 4. WAŻNE: w razie jakichkolwiek problemów kieruj pytania do administratora (kocias@amu.edu.pl) lub jego zastępcy (apiet@amu.edu.pl).

 5. JESTEŚMY W SERWISIE PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ ILIAS.

 6. jako się wcześniej rzekło, przełączyliśmy się w strukturze 'Dostępnych zasobów' do 'Wybranych problemów cywilizacji cyfrowej' i widzimy na ekranie listę dostępnych tzw. kursów (terminologia ILIASA). Jeśli wybierzemy pierwszy z nich, to po otwarciu skojarzonego z łączem dokumentu ujrzymy zawartość kursu, która - w aspekcie ilościowym i terminologicznym (nazewnictwo) - będzie taka sama dla wszystkich kursów (wykładów):
  Element pierwszy (Proszę przeczytać w pierwszej kolejności!) skojarzony jest z dokumentem tekstowym, gdzie zapisane są wszystkie istotne informacje dotyczace realizowanego zadania (czyli wykładu zdalnego).

  Element drugi (Prezentacja do wykładu nr X) skojarzony jest z plikiem prezentacji klasy PowerPoint lub OpenOffice Impress. Plik może być otwarty zdalnie lub sprowadzony do zasobów maszyny lokalnej.

  Element trzeci (Archiwum audio wykładu nr X) jest folderem skrywającym archiwalne formy każdego z wykładów. Znaleźć tam będzie można 2 pliki w formacie [*.MP3]. Każdy z wykładów podzielono dla ułatwienia pobrań na dwie części.

  Element czwarty (Dyskusja wokól kwestii z wykładu nr X) skojarzony jest z wewnętrznym, systemowym instrumentarium platformy e-learningowej ILIAS i jest archiwizowanym forum dyskusyjnym poświęconym danemu wykładowi.

  Element piąty (Podsumujmy wykład nr X) również skojarzony jest z wewnętrznym, systemowym instrumentarium platformy e-learningowej ILIAS i jest rodzajem ankiety, za pomocą której studenci podsumować mogą dane, konkretne zajęcia.

 7. WAŻNE KWESTIE POMOCNICZE.

 8.      Przeglądanie slajdów prezentacji w formacie [*.ppt}:
       Jeśli idzie o przeglądarkę slajdów, to posiadacze oprogramowania typu pakiet biurowy - np. bezpłatny OpenOffice, lub płatny Microsoft Office - NIE MUSZĄ instalować dodatkowo nic więcej, bowiem wzmiankowana przeglądarka instalowana jest automatycznie wraz z wymienionym wyżej pakietem. Dla nieposiadających żadnego pakietu biurowego proponujemy samą przeglądarkę slajdów dystrybuowaną bezpłatnie przez firmę Microsoft [ pobierz plik ...]; jej plik instalacyjny znany jest pod nazwą 'PPView97'