Wydział Nauk Społecznych UAM
Instytut Kulturoznawstwa
docent, dr habil. Andrzej Kocikowski

DYDAKTYKA

KULTUROZNAWSTWO

[Zajęcia dla studentów I roku SUM (studia dzienne) !!!]
[Platformy e-learningowe [MOODLE] i [ILIAS]]