dr habil. Andrzej Kocikowski

e-mail: kocias@amu.edu.pl

 

 

ZBIORCZY WYNIK TESTU Z DNIA ...Wyniki testu: SUM, II rok (z dnia 20 listopada 2005 r.)
1. Ocena bardzo dobra --- 3 osoby (komplet punktów);
2. Ocena niedostateczna --- 1 osoba (zły wynik punktowy);
3. Pozostałe wyniki zamykają się między oceną dobrą (4) o bardzo dobrą minus (5-)

Andrzej Kocikowski