mumelab01.amu.edu.pl - 150.254.88.67

ETHICOMP2001

ETHICOMP2002
Universidade Lusiada, LIZBONA, 13 - 15 listopada 2002 r.

Referaty [Andrzej Kocikowski, wersja angielskojęzyczna, wersja polskojęzyczna]

Referaty [Michał Ren, wersja angielskojęzyczna, wersja polskojęzyczna]

Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Pracownia Komunikacji multimedialnej [Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
Instytut Kulturoznawstwa [ Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]