POMOC

{Ważne dla użytkowników wersji dyskowej !!! [krótko o obsłudze Full Screen Mode]   [krótko o obsłudze Acrobat Window Mode]}


Acrobat Reader Tutorial

Program Acrobat Reader firmy Adobe służy do przeglądania i drukowania plików w formacie [P]ortable [D]ocument [F]ormat. Format PDF jest odpowiedzią na potrzebę przechowywania informacji o wyglądzie strony w sposób niezależny od platformy (np. systemu operacyjnego) i urządzenia które ma stronę odtworzyć (np. drukarka, monitor). Pod tym względem format PDF jest podobny do języka PostScript.

Instalacyjna wersja programu Acrobat Reader dostępna jest za darmo w Internecie {Pobierz Acrobat ... [21 MB]} (wersja dla systemu operacyjnego Microsoft Windows 9x/Me/NT/2000/XP).

Po sprowadzeniu, program należy zainstalować uruchamiając odnośny plik i postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w miarę postępu instalacji. Po zainstalowaniu program Acrobat Reader będzie się uruchamiał automatycznie przy próbie otwarcia jakiegokolwiek pliku z rozszerzeniem PDF; umożliwi także czytanie dokumentów PDF bezpośrednio z sieci, w oknie przeglądarki. Przy pierwszej próbie otwarcia takiego dokumentu [z sieci] może pojawić się pytanie, która z przeglądarek ma być do tego celu wykorzystywana; zaleca się wybór przeglądarki Mozilla FireFox lub Microsoft Internet Explorer nie zaś własnej przeglądarki programu Acrobat Reader.

Po otwarciu dowolnego dokumentu w formacie PDF, na ekranie ukaże się jego pierwsza strona. Można przesuwać się po tekście w sposób podobny jak w większości aplikacji Windows - za pomocą klawiszy Page Up i Page Down, lub "klikając" na pasek lub strzałki z boku dokumentu. Ponieważ ekran ma inne proporcje niż karta papieru, mogą się okazać pomocne przyciski: Actual Size Fit in Window Fit Width  (odpowiednio: widok w skali 1:1, widok całej strony na ekranie, widok taki, by na ekranie zmieściła się szerokość strony). Ten sam efekt można uzyskać wybierając z menu View polecenie odpowiednio Fit in Window (Ctrl+0), Actual Size (Ctrl+1), Fit Width (Ctrl+2).

Wykaz zakładek (bookmarks), tj. szczególnego rodzaju "Spis treści" może znacznie ułatwić nawigację po dokumencie. Jeśli nie jest wyświetlony po lewej stronie ekranu, można wywołać go przyciskiem (lub schować, jeśli jest widoczny). Ten sam efekt można uzyskać wybierając z menu Window polecenie Show (lub Hide) Bookmark, albo naciskając klawisz F5. Kiedy wykaz będzie już widoczny, można przemieszczać się do odpowiednich fragmentów tekstu "klikając" na odnośny nagłówek w spisie.

Inną, przydatną w nawigacji funkcją są odnośniki, które może zawierać dokument PDF. Najogólniej rzecz biorąc, odnośnik to specjalnie zaznaczony fragment strony, po "kliknięciu" którego przeskakujemy do innej części dokumentu, w wypadku odnośników wewnętrznych, lub do innego pliku w wypadku odnośników zewnętrznych. Te ostatnie można porównać do odsyłaczy na stronach WWW. W otwartych dokumentach PDF (program Acrobat Reader) odnośniki można poznać po tym, że kursor zmienił się w pokazującą palcem dłoń: .

Program Acrobat Reader umożliwia również wyszukiwanie w tekście słów, zdań i ogólnie ciągów (łańcuchów) znaków. Służy do tego przycisk Find, bądź polecenie Find z menu Edit, lub kombinacja klawiszy Ctrl+F.

Ponieważ, jak już wcześniej wspomniano, format PDF zawiera informacje umożliwiające odtworzenie strony na urządzeniach różnego typu, możliwe jest wydrukowanie dokumentu, a uzyskany rezultat porównać się daje z jakością normalnej książki. Można to zrobić naciskając przycisk Print lub wybierając z menu File polecenie Print, albo naciskając kombinację klawiszy Ctrl+P (jak w większości aplikacji pracujących pod kontrolą systemu Windows). Warto też zwrócić uwagę, że można drukować części dokumentu, czy pojedyncze strony - niekoniecznie całość.

Niektóre odnośniki w publikacji Wprowadzenie do etyki informatycznej (np. O publikacji oraz Dalej ... na okładce), wyświetlają na ekranie zaplanowany fragment całości dzieła, który z punktu widzenia programu Acrobat Reader jest osobnym "dokumentem". Należy przy takiej okazji pamiętać, iż powrót do dokumentu poprzedniego (wyświetlanego na ekranie wcześniej - np. powrót do okładki po przejrzeniu O publikacji) wymaga użycia kombinacji Shift+Alt+ strzałka "kursor w lewo". Pewnym ułatwieniem mogą być specjalnie do tego celu przygotowane pola powrotu, oznaczone niebieskim kółeczkiem ze znakiem zapytania w środku. Na liście wspomnianych "osobnych dokumentów" publikacji Wprowadzenie ... znajdują się wszystkie biogramy Autorów oraz abstrakty poszczególnych tekstów.


Full Screen Mode
Esc - wyłącza Full Screen Mode przywracając Acrobat Window Mode.
F5 - włącza i wyłącza panel nawigacyjny (z listą zakładek, czyli specjalnym spisem treści).
Ctrl+M - włącza okienko wyboru powiększenia (tzw. Zoom); nastawa 120% pozwala zmieścić całą stronę na ekranie 15 calowego monitora.
Ctrl+N - włącza okienko wyboru numeru strony.
Alt+ strzałka "kursor w lewo" - pozwala wrócić do poprzedniego tzw. View.
Shift+Alt+ strzałka "kursor w lewo" - pozwala wrócić do poprzedniego dokumentu.
Otwarciu hiperłącza zewnętrznego ("sieciowego") towarzyszy uruchomienie przeglądarki (np. Microsoft Internet Explorer); powrót do ekranu z publikacja wymaga jej wyłączenia.


Acrobat Window Mode
F8 - włącza i wyłącza pasek przycisków narzędziowych pozwalających na wykorzystanie myszy podczas pracy z publikacją.
F9 - włącza i wyłącza pasek menu głównego programu Acrobat Reader.
F1 - włącza i wyłącza Help programu Acrobat Reader; powrót do publikacji poprzez kombinację Shift+Alt+ strzałka "kursor w lewo".
Pierwsza "książkowa" publikacja elektroniczna w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Wersja sieciowa i dyskowa są już dostępne.