Instytut Kulturoznawstwa UAM

w Poznaniu

serdecznie zaprasza

do udziału w konferencji pt.

 

 

“ POWAGA IRONII ”

28 lutego / 1 marca 2003.

 

Zakres tematyczny:

ironia w różnych dziedzinach

filozofii, sztuki i życia,

współczesny dyskurs ironii,

medium ironii.

 

[REFERENCI] 

 

Koszt uczestnictwa: 100 zł (wpłaty prosimy dokonywać na nr:

Bank Zachodni WBK S.A.

77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 subkonto nr 24930633

z dopiskiem “konferencja”).

Rezerwację miejsc noclegowych proszę zgłaszać

do 10 lutego br. na adres: adod@amu.edu.pl

lub dr Agnieszka Doda, Instytut Kulturoznawstwa UAM;

ul. Szamarzewskiego 91; 60-568 Poznań.