Mumelab 01 - 150.254.88.239

ETHICOMP2001

Opis projektu, [Film z archiwum Wirtualnej Polski]

Pierwsza konferencja naukowa na żywo w Internecie!!! A w każdym razie pierwsza konferencja z udziałem naukowców z UAM, realizowana z użyciem sił i środków poznańskiego uniwersytetu.

Politechnika Gdańska jest organizatorem międzynarodowej konferencji o nazwie ETHICOMP2001. Organizatorzy uwzględnili sugestie kierownika Pracowni Komunikacji Multimedialnej WNS UAM, Andrzeja Kocikowskiego, aby jedna z sekcji odbyła obrady "w Sieci". Idea była taka: sygnał audio-wideo z sali (sal) obrad zostaje udostępniony na wskazanym serwerze, aby w posiedzeniu przedmiotowej sekcji mógł brać udział cały Świat. Postanowiono, że część referentów i dyskutantów przebywać będzie w internetowym studiu Pracowni Komunikacji Multimedialnej WNS UAM w Poznaniu, część zaś w Gdańsku, w pomieszczeniu przygotowanym przez organizatorów konferencji. Oba pomieszczenia zostały spięte internetowym łączem telekonferencyjnym, aby uczestnicy obrad sekcji mogli nawzajem widzieć się i słyszeć. Ponadto, aby przedstawiona wcześniej idea mogła zostać w zasadniczej części zrealizowana, sygnał z poznańskiego studia internetowego udostępniany jest na serwerze mumelab02.amu.edu.pl; dostęp można uzyskać z każdego komputera na Świecie. Przyjęto, iż potencjalni dyskutanci ze Świata zabierać będą głos poprzez wskazane kanały IRC oraz pocztę elektroniczną; pytania zostaną publicznie odczytane, a ich adresaci udzielą odpowiedzi "na żywo".

Sygnał audio/wideo oraz audio transmitowane są poprzez oddzielne serwery. Dla transmisji sygnału audio wykorzystywana jest platforma Shoutcast, zaś dla transmisji audio/wideo platforma Windows Media. Alternatywna platforma - Real - jest gotowa do pracy i zostanie wykorzystana przy najbliższej okazji.