mumelab01.amu.edu.pl - 150.254.88.67


OTWARCIE DWUWYDZIAŁOWEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ NA WNS UAM

W dniu 6 stycznia 2003 r., o godz. 14:00, w obecności władz rektorskich i dziekańskich otwarta zostania na WNS nowoczesna pracownia komputerowa. Przy tej okazji Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS zaprezentuje - po raz kolejny - "Program Okolicznościowy". Główną atrakcją będzie - transmitowana na żywo w Sieci - rozmowa Panów Prorektorów UAM dotycząca kwestii użycia ICT dla praktycznej realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w Uniwersytecie. Szczegóły już wkrótce ...


Kliknij tutaj, by obejrzeć transmisję "na żywo" z wykorzystaniem platformy Windows Media
Kliknij tutaj, by obejrzeć zapis archiwalny (z wykorzystaniem platformy Windows Media)

Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Pracownia Komunikacji multimedialnej [Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
Instytut Kulturoznawstwa [ Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]