mumelab01 - 150.254.89.115

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

PRACOWNIA KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ [ ETHICOMP2001, ETHICOMP2002]


      Andrzej Kocikowski
         The Discontinuity of Cultural Process in the Digital Civilization. Main Dangers. [ *.html], []

      Andrzej Kocikowski
          Nieciągłość procesu kulturowego w cywilizacji cyfrowej. Zagrożenia pierwsze.

Łukasz Knasiecki < ... > [będzie we wrześniu];

      Michał Ren
          Behind Your Back - Dangers of Untested Code

Instytut Kulturoznawstwa

Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]

[Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
[Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]