Andrzej Kocikowski
Instytut Kulturoznawstwa UAM
Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS UAM
http://mumelab01.amu.edu.pl/

Tematy prac magisterskich
proponowane do realizacji w r. akad. 2008-2009.
Nazwa seminarium: Wybrane problemy cywilizacji cyfrowej.
Kulturoznawstwo, rok IV (od października 2009)


1. Akademicki rynek wydawniczy w Polsce i w Europie. Próba opisu ilościowego.

2. Akademicki rynek wydawniczy na półkuli zachodniej i południowej (Ameryka Północna i Południowa, Australia i Oceania). Próba opisu ilościowego.

3. Akademicki rynek wydawniczy w Rosji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Próba opisu ilościowego.

4. Akademicki rynek wydawniczy w Azji i na Dalekim Wschodzie (Chiny, Indie, Pakistan, Korea, Japonia i okolice). Próba opisu ilościowego.


5. Zdalnie dostępne biblioteki elektroniczne w Polsce i w Europie. Próba opisu ilościowego.

6. Zdalnie dostępne biblioteki elektroniczne na półkuli zachodniej i południowej (Ameryka Północna i Południowa, Australia i Oceania). Próba opisu ilościowego.

7. Zdalnie dostępne biblioteki elektroniczne w Rosji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Próba opisu ilościowego.

8. Zdalnie dostępne biblioteki elektroniczne w Azji i na Dalekim Wschodzie (Chiny, Indie, Pakistan, Korea, Japonia i okolice). Próba opisu ilościowego.


9. Platformy e-learningowe w szkołach wyższych Polski i Europy. Próba opisu ilościowego.

10. Platformy e-learningowe w szkołach wyższych półkuli zachodniej i południowej (Ameryka Północna i Południowa, Australia i Oceania). Próba opisu ilościowego.

11. Platformy e-learningowe w szkołach wyższych Rosji, Bliskiego Wschodu i Afryki. Próba opisu ilościowego.

12. Platformy e-learningowe w szkołach wyższych Azji i Dalekiego Wschodu (Chiny, Indie, Pakistan, Korea, Japonia i okolice). Próba opisu ilościowego.


Powyższa lista obejmuje kwestie dotyczące jednego tylko z eksploatowanych intensywnie pól badawczych – to najważniejsze zadanie bieżące. Preferuję rzecz jasna ów wykaz, lecz nie wykluczam jednocześnie możliwości pisania prac, w których znajdzie się opis (i analiza) innych wybranych problemów cywilizacji cyfrowej. Zaliczam do nich w pierwszym rzędzie kwestię przemian w społecznych systemach komunikacyjnych wywołanych lawinowym rozwojem technologii teleinformatycznych i nanotechnologii – głównie idzie o rzetelną ocenę rozmaitych nadziei i zagrożeń z tym związanych. Lista tematów w tym obszarze nie jest zamknięta i może być przedmiotem negocjacji. Zainteresowanych szczegółami prosze o kontakt elektroniczny: kocias@amu.edu.pl.