mumelab01 - 150.254.88.67

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

WYBORY NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UAM. KADENCJA 2002/2005.
STRONA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski
Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS, Instytut Kulturoznawstwa UAM,
tel.: 829 2255, 829 2105, 829 2226, 0-601 596 253
E-mail: kocias@main.amu.edu.pl
Web: http://mumelab01.amu.edu.pl

Instytut Kulturoznawstwa

Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]

[Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
[Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]