dr habil. Andrzej Kocikowski
  Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS UAM.

   

   

  MATERIAŁ INFORMACYJNY
  dotyczący wykładu fakultatywnego
  proponowanego do realizacji w r. akadem. 2010-2011.

  Kierunek: Nauki Polityczne i Dziennikarstwo.

  CZYTAJ WIĘCEJ ...

   

   

  Tytuł wykładu: Wybrane problemy cywilizacji cyfrowej,

  - rodzaj: wykład monograficzny,

  - termin podjęcia zajęć: semestr letni r. akadem. 2010-2011,

  - wymiar: 30 godz.,

  - forma: elektroniczna - zdalny udział studentów za pośrednictwem tzw. platformy e-learningowej,

  - realizacja: co tydzień jedna jednostka wykładowa (tryb audio) dostępna przez Internet w sieciowym serwisie dydaktycznym do pobierania i wielokrotnego odsłuchiwania,

  - sposób zaliczenia: test (przyjazny)

  - warunki wstępne: znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji sieciowych, regularny dostęp do komputera i łącza internetowego.

  Główne cele zajęć: celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z autorską wizją problemów – przede wszystkim zagrożeń, będących następstwem nieokiełznanego rozwoju technologii teleinformatycznych oraz – w powiązaniu z tym ostatnim – rozwoju wybranych obszarów biotechnologii i nanotechnologii.

  Treść zajęć: cywilizacja cyfrowa: kwestie terminologiczne i definicyjne - nadzieje i zagrożenia, cyfryzacja wytworów kultury jako wieloaspektowy problem cywilizacyjny, paradoksy cyfryzacji i upadku kultury analogowej, nowy totalitaryzm, wykluczenia i podziały cyfrowe w tzw. “społeczeństwie informacyjnym”; etyka informatyczna a etyka globalna; zagrożenia cywilizacyjne związane z rozwojem niektórych biotechnologii; technologie teleinformatyczne i nanotechnologie; czarne scenariusze rozwoju cywilizacji cyfrowej, nowy ład informacyjny a przyszły status szkoły wyższej (Akademii). Imperializm kulturowy w aspekcie nowego super-medium masowego (Internetu).

  Wybrana literatura (bazowa): Bard Alexander, Soederqvist Jan, Netokracja, WAiP, Warszawa 2006. Bober Wojciech, Jerzy, Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle filozofii moralnej. WAiP, Warszawa 2008. Castells Manuel, Galaktyka Internetu, REBIS 2003. Duch Włodzisław, Fascynujący Świat Komputerów oraz Fascynujący Świat Programów Komputerowych, Wyd. NAKOM 1997 (dostępna jest wersja sieciowa http://www.fizyka.umk.pl/~duch/books-fsk/adr-fsk00.html). Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2006. Keen, Andrew, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, WAiP, 2007. Kennedy August, J., Internet, Pascal 2000. Kocikowski A. i inni (red.), Wprowadzenie do etyki informatycznej, Poznań 2001 (wersja sieciowa). Levinson, Paul, Miękkie ostrze, Warszawa 2006. MacIntyre Alasdair, Krótka historia etyki, PWN 2000. Marciszewski Witold, Tajniki Internetu, Warszawa 1995. Pfaffenberger Bryan, Słownik terminów komputerowych, Warszawa 2001. Sokal Alan, Jean Bricmont, Modne bzdury (O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów), Prószyński i S-ka 2004. Wheen Francis, Jak brednie podbiły świat, WWL 2006. Encyklopedia sieciowa Wikipedia. http://pl.wikipedia.org/ KONIECZNIE materiały z witryny dydaktycznej opisane jako 'Do przeczytania'. UWAGA! Do każdego z wykładów - patrz prezentacje skojarzone z kolejnymi wykładami - dołączana jest lista literatury, której pozycje nie są ujęte w powyższym wykazie.