Pracownia Komunikacji Multimedialnej
Wydział Nauk Społecznych UAM
Centrum Wykładów Interaktywnych

doc. dr habil. Andrzej Kocikowski

Wykłady multimedialne w roku akademickim 2004/2005.
Kulturoznawstwo, IV i V rok. Scieżka III i IV.

W roku akademickim 2004/2005 wykład o nazwie „Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia” – rok IV i V kulturoznawstwa (ścieżka III i IV), realizowany jest w systemie, którego zasadą główną jest teleobecność wykładowcy. Początek wykładu godz. 16:45 w każdy piątek tygodnia. Dla potrzeb przedmiotowych zajęć zarezerwowana jest sala B w gmachu E przy ul. Szamarzewskiego 89. Salę wyposażono w elementarne urządzenia teleinformatyczne i akustyczne pozwalające obecnym wysłuchać wykładu w warunkach nie odbiegających w żaden sposób od standardu realizowanego tam przez ostatnie lata. Poczytaj więcej ... ; {[Aby słuchać "na żywo" -- Niezbędny foobar2000; (INFO do instalacji foobar'a i słuchania "na żywo"); Archiwum]}

W wymiarze teleinformatycznym przyjęte rozwiązanie wykorzystuje Internet i 3 maszyny: nadawczą, serwującą i odbiorczą. Z pierwszą z nich, przystosowaną do przyjęcia wysokiej jakości sygnału mikrofonowego i dostarczenia go do maszyny serwującej krążyć będzie po Polsce zdalny wykładowca, doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; o wskazanej wyżej porze przekazywać będzie „na żywo” zaplanowany wcześniej materiał. Maszyna serwująca (IP: 150.254.89.163) funkcjonuje jak każdy inny serwer sieciowy, czyli gotowa jest dostarczyć strumień danych do każdej maszyny (komputera) odbiorczej, która wedle przyjętych reguł zgłosi takie żądanie; maszyna odbiorcza zainstalowana w sali B jest tylko jedną z nich. Poczytaj więcej ...

W wymiarze organizacyjno-technicznym przedsięwzięcie wymaga stosownej asysty, tak przed rozpoczęciem wykładu, w trakcie trwania, jak i po jego zakończeniu. Poza tak oczywistymi kwestiami, jak dostarczenie i uruchomienie niezbędnych urządzeń (wydział nie posiada niestety żadnej sali wykładowej ze śladami chociażby jakiegokolwiek wyposażenia audiowizualnego), potrzebna jest kontrola niezależnego kanału łączności między wykładowcą i salą oraz obsługa projektora dla slajdów i innych materiałów pomocniczych; zadanie to powierzono grupie zdolnych doktorantów z Pracowni Komunikacji Multimedialnej WNS UAM. Poczytaj więcej ...

 

Przyjęte rozwiązanie nakierowane jest na realizację odnośnego zadania dydaktycznego (wykładu) w przystosowanej do tego celu sali. Jednakowoż wysłuchanie wykładu możliwe jest wszędzie tam, gdzie słuchacze dysponować będą komputerem podłączonym do Internetu. Pewną niedogodnością takiej sytuacji jest konieczność własnoręcznego przełączania slajdów prezentacji wykorzystywanej podczas zajęć, lecz wcześniej przeprowadzane próby dowodzą, iż nie stanowi to istotnego utrudnienia. Ponadto, każdy wykład jest rejestrowany i osadzany w osobnym serwisie, by mógł być później o wybranej przez słuchaczy porze wielokrotnie odtwarzany. Poczytaj więcej ... ; { [Aby słuchać "na żywo" -- Niezbędny foobar2000; (INFO do instalacji foobar'a i słuchania "na żywo"; Archiwum)]}VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV