Pracownia Komunikacji Multimedialnej
Wydział Nauk Społecznych UAM
Centrum Wykładów Interaktywnych

doc. dr habil. Andrzej Kocikowski

Wykłady multimedialne w roku akademickim 2004/2005.
Kulturoznawstwo, IV i V rok. Scieżka III i IV.

[ROZSZERZENIE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄ SYSTEMATYCZNIE
WPROWADZANE DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU
]

W roku akademickim 2004/2005 wykład o nazwie „Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia” – rok IV i V kulturoznawstwa (ścieżka III i IV), realizowany jest w systemie, którego zasadą główną jest teleobecność wykładowcy. Początek wykładu godz. 16:45 w każdy piątek tygodnia. Dla potrzeb przedmiotowych zajęć zarezerwowana jest sala B w gmachu E przy ul. Szamarzewskiego 89. Salę wyposażono w elementarne urządzenia teleinformatyczne i akustyczne pozwalające obecnym wysłuchać wykładu w warunkach nie odbiegających w żaden sposób od standardu realizowanego tam przez ostatnie lata. ; { [Aby słuchać "na żywo" -- Niezbędny foobar2000; (INFO do instalacji foobar'a i słuchania "na żywo")]}

W wymiarze teleinformatycznym przyjęte rozwiązanie wykorzystuje Internet i 3 maszyny: nadawczą, serwującą i odbiorczą. Z pierwszą z nich, przystosowaną do przyjęcia wysokiej jakości sygnału mikrofonowego i dostarczenia go do maszyny serwującej krążyć będzie po Polsce zdalny wykładowca, doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; o wskazanej wyżej porze przekazywać będzie „na żywo” zaplanowany wcześniej materiał. Maszyna serwująca (IP: 150.254.89.163) funkcjonuje jak każdy inny serwer sieciowy, czyli gotowa jest dostarczyć strumień danych do każdej maszyny (komputera) odbiorczej, która wedle przyjętych reguł zgłosi takie żądanie; maszyna odbiorcza zainstalowana w sali B jest tylko jedną z nich.

W wymiarze organizacyjno-technicznym przedsięwzięcie wymaga stosownej asysty, tak przed rozpoczęciem wykładu, w trakcie trwania, jak i po jego zakończeniu. Poza tak oczywistymi kwestiami, jak dostarczenie i uruchomienie niezbędnych urządzeń (wydział nie posiada niestety żadnej sali wykładowej ze śladami chociażby jakiegokolwiek wyposażenia audiowizualnego), potrzebna jest kontrola niezależnego kanału łączności między wykładowcą i salą oraz obsługa projektora dla slajdów i innych materiałów pomocniczych; zadanie to powierzono grupie zdolnych doktorantów z Pracowni Komunikacji Multimedialnej WNS UAM.

 

Przyjęte rozwiązanie nakierowane jest na realizację odnośnego zadania dydaktycznego (wykładu) w przystosowanej do tego celu sali. Jednakowoż wysłuchanie wykładu możliwe jest wszędzie tam, gdzie słuchacze dysponować będą komputerem podłączonym do Internetu. Pewną niedogodnością takiej sytuacji jest konieczność własnoręcznego przełączania slajdów prezentacji wykorzystywanej podczas zajęć, lecz wcześniej przeprowadzane próby dowodzą, iż nie stanowi to istotnego utrudnienia. Ponadto, każdy wykład jest rejestrowany i osadzany w osobnym serwisie, by mógł być później o wybranej przez słuchaczy porze wielokrotnie odtwarzany. { [Aby słuchać "na żywo" -- Niezbędny foobar2000; (INFO do instalacji foobar'a i słuchania "na żywo")]}

[; ()]}VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

INFO do instalacji foobar'a i słuchania "na żywo"

UWAGA! Słuchanie "na żywo" możliwe jest tylko w piątki, od 16:45 - 18:15. Archiwum przesłuchiwać można o każdej porze.

1. INSTALACJA FOOBAR'A: Pobranie pliku instalacyjnego foobar2000. Podczas instalacji wybrać typ instalacji: "full". Kiedy instalator zapyta, jakie pliki proponujemy związać z foobar'em, można odpowiedzieć że "all supported formats". Uruchomić zainstalowany poprawnie program, a następnie w preferencjach zmienić: "Components -> HTTP Reader -> Buffer size: 10KB".
2. Połączenie z serwerem - słuchanie "na żywo" - nawiązujemy wybierając: "Playlist -> Open Location: http://ip.serwera:nr portu/
nazwaplikuwirtualnego.ogg"
. Dla bieżącej "produkcji" zarezerwowano następujące dane: http://150.254.89.163:8000/wyklad01.ogg
3. Drugi ze sposobów odsłuchiwania wykładu "na żywo" wymaga sprowadzenia z naszego serwisu niewielkiego pliku o nazwie 'wyklad.fpl' (tzw. playlist programu foobar. Umieszczony na pulpicie naszego systemu pozwala automatycznie uruchmić foobar'a z właściwym połączeniem serwisowym, co ułatwia niewątpliwie całą procedurę. Rzecz jasna, foobar musi być wcześniej zainstalowany i nastawiony wedle wskazówek podanych wyżej. [Pobierz plik 'wyklad.fpl']