Pracownia Komunikacji Multimedialnej
Wydział Nauk Społecznych UAM
Centrum Wykładów Interaktywnych

doc. dr habil. Andrzej Kocikowski

Wykłady multimedialne w roku akademickim 2005/2006.
Kulturoznawstwo, SS IV rok. Scieżka III i IV.
Kulturoznawstwo, SN-S, (SUM), II rok.

[ROZSZERZENIE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄ SYSTEMATYCZNIE
WPROWADZANE DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU
]

W roku akademickim 2005/2006 wykład o nazwie „Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia” – rok IV kulturoznawstwa (ścieżka III i IV), oraz rok II kulturoznawstwo niestacjonarne, studia uzupełniające, ponownie realizowany jest w systemie, którego zasadą główną jest teleobecność wykładowcy. Początek wykładu (studia stacjonarne) godz. [1-10-2005, godz. 14:00 - jeszcze nie wiem, nie ma planu!] w każdy piątek tygodnia. Dla potrzeb przedmiotowych zajęć zarezerwowana jest sala B w gmachu E przy ul. Szamarzewskiego 89. Salę wyposażono w elementarne urządzenia teleinformatyczne i akustyczne pozwalające obecnym wysłuchać wykładu w warunkach nie odbiegających w żaden sposób od standardu realizowanego tam przez ostatnie lata. {[Aby słuchać "na żywo" -- Niezbędny foobar2000; (INFO do instalacji foobar'a i słuchania "na żywo"); Archiwum]}

Z wykładem skojarzony jest pokaz slajdów (format: '*.ppt' - to informacja dla słuchających zdalnie "na żywo" i z zapisów archiwalnych), które w sali B eksponowane są przy pomocy projektora. Słuchacze zdalni muszą wykorzystać w tym celu zasoby odnośnego archiwum; zestaw wykorzystywany do danego wykładu umieszczany jest tam najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem transmisji. Archiwum.

W wymiarze teleinformatycznym przyjęte rozwiązanie wykorzystuje Internet i 3 maszyny: nadawczą, serwującą i odbiorczą. Z pierwszą z nich, przystosowaną do przyjęcia wysokiej jakości sygnału mikrofonowego i dostarczenia go do maszyny serwującej krążyć będzie po Polsce zdalny wykładowca, doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; o wskazanej wyżej porze przekazywać będzie „na żywo” zaplanowany wcześniej materiał. Maszyna serwująca (IP: 150.254.89.163) funkcjonuje jak każdy inny serwer sieciowy, czyli gotowa jest dostarczyć strumień danych do każdej maszyny (komputera) odbiorczej, która wedle przyjętych reguł zgłosi takie żądanie; maszyna odbiorcza zainstalowana w sali B jest tylko jedną z nich.[ ... ]

Każda maszyna odbiorcza, czyli komputer wykorzystywany przez studenta do słuchania naszych wykładów musi (powtórzmy - MUSI] mieć zainstalowane dwa programy: (1)"urządzenie" do odtwarzania plików audio - wskazany jest 'foobar2000' oraz (2) przeglądarkę slajdów w formacie '*.ppt' (brak wskazań). Odtwarzacz audio, czyli 'foobar2000' MUSI być zainstalowany wedle opisu zamieszczonego nieco dalej. Jeśli idzie o przeglądarkę slajdów, to posiadacze oprogramowania typu pakiet biurowy - np. bezpłatny OpenOffice, lub płatny Microsoft Office - NIE MUSZĄ instalować dodatkowo nic więcej, bowiem wzmiankowana przeglądarka instalowana jest automatycznie wraz z wymienionym wyżej pakietem. Dla nieposiadających żadnego pakietu biurowego proponujemy samą przeglądarkę slajdów dystrybuowaną bezpłatnie przez firmę Microsoft [ pobierz plik ...]; jej plik instalacyjny znany jest pod nazwą 'PPView97.exe'.

W wymiarze organizacyjno-technicznym przedsięwzięcie wymaga stosownej asysty, tak przed rozpoczęciem wykładu, w trakcie trwania, jak i po jego zakończeniu. Poza tak oczywistymi kwestiami, jak dostarczenie i uruchomienie niezbędnych urządzeń (wydział nie posiada niestety żadnej sali wykładowej ze śladami chociażby jakiegokolwiek wyposażenia audiowizualnego), potrzebna jest kontrola niezależnego kanału łączności między wykładowcą i salą oraz obsługa projektora dla slajdów i innych materiałów pomocniczych; zadanie to powierzono grupie zdolnych doktorantów z Pracowni Komunikacji Multimedialnej WNS UAM. Poczytaj więcej ...

 

Przyjęte rozwiązanie nakierowane jest na realizację odnośnego zadania dydaktycznego (wykładu) w przystosowanej do tego celu sali. Jednakowoż wysłuchanie wykładu możliwe jest wszędzie tam, gdzie słuchacze dysponować będą komputerem podłączonym do Internetu. Pewną niedogodnością takiej sytuacji jest konieczność własnoręcznego przełączania slajdów prezentacji wykorzystywanej podczas zajęć, lecz wcześniej przeprowadzane próby dowodzą, iż nie stanowi to istotnego utrudnienia. Ponadto, każdy wykład jest rejestrowany i osadzany w osobnym serwisie, by mógł być później o wybranej przez słuchaczy porze wielokrotnie odtwarzany. {[Aby słuchać "na żywo" -- Niezbędny foobar2000; (INFO do instalacji foobar'a i słuchania "na żywo"); Archiwum]}VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

UWAGA! Słuchanie "na żywo" możliwe jest tylko w piątki, od 13:15 - 14:45 (o ile nie zmieni się plan zajęć). ARCHIWUM przesłuchiwać można o każdej porze.

INFO do instalacji 'foobar'a' i słuchania wykładu "na żywo"
1. Podczas instalacji foobar'a wybrać typ instalacji: "full". Kiedy instalator zapyta, jakie pliki proponujemy związać z foobar'em, można odpowiedzieć że "all supported formats". Uruchomić foobar'a, a następnie w preferencjach zmienić: "Components -> HTTP Reader -> Buffer size: 10KB". Serwera słucha się wybierając "Playlist -> Open Location: http://ip.serwera:nr portu/nazwaplikuwirtualnego.ogg". Dla bieżącej "produkcji" zarezerwowano następujące dane: http://150.254.89.163:8000/wyklad.ogg
2. Drugi ze sposobów odsłuchiwania wykładu "na żywo" wymaga sprowadzenia z naszego serwisu niewielkiego pliku o nazwie 'wyklad.fpl' (tzw. playlist programu foobar. Umieszczony na pulpicie naszego systemu pozwala automatycznie uruchmić foobar'a z właściwym połączeniem serwisowym, co ułatwia niewątpliwie całą procedurę. Rzecz jasna, foobar musi być wcześniej zainstalowany i nastawiony wedle wskazówek podanych wyżej. [Pobierz plik 'wyklad.fpl']

Proponowany sposób postępowania dla słuchaczy 'zdalnych' "na żywo":
(1) połącz się z Archiwum; (2) wybierz prezentację slajdów skojarzoną z wykładem w danym dniu (kiedy pojawi się okno pomocnicze wskaż opcję 'otwórz') - po otwarciu prezentowany jest pierwszy slajd - zmiana ekspozycji: klawisze 'PageDown', 'PageUp'; (3) uruchom sprowadzony wcześniej plik 'wyklad.fpl' lub uruchom 'foobar'a postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymo powyżej; (4) słuchaj wykładu zmieniając samodzielnie w oknie przeglądarki slajdy zgodnie ze wskazówkami wykładowcy.