Instrukcja

Praca jest dokumentem hipertekstowym i może być odczytana jedynie za pomocą komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową ( Netscape Navigator, Internet Explorer ). Zalecany jest Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej, skonfigurowany jako domyślna przeglądarka komputera. Najlepiej oglądać pracę na monitorze o rozdzielczości 800x600 pikseli.

Użycie przycisku przyciskumieszczonego u dołu tej strony spowoduje automatyczne uruchomienie przeglądarki i wyświetlenie Wstępu.

W pracy znajdują się miejsca aktywne - tzw. hiperłącza. Użycie hiperłącza powoduje natychmiastowe wyświetlenie innej części (strony) dokumentu. Przez "użycie hiperłącza" należy rozumieć czynność naprowadzenia kursora na miejsce aktywne i tzw. "kliknięcie" lewym przyciskiem myszy.
Hiperłączem jest każde słowo (grupa słów) wyróżniona w tekście za pomocą koloru i podkreślenia (np. "klikij tu").
Hiperłączem może być także element graficzny, np. obrazek, przycisk nawigacyjny, ozdobny napis lub element jakiegoś obrazka. Aby upewnić się, czy dany obiekt (element) jest hiperłączem należy naprowadzić na niego kursor. Jeśli strzałka przekształci się w rysunek dłoni (tzw. "rączkę", "łapkę") - mamy do czynienia z hiperłączem.
Przemieszczanie się między poszczególnymi częściami pracy odbywa się wyłącznie przy użyciu hiperłączy oraz przycisków WSTECZ (BACK) przycisk wstecz  i DALEJ (FORWARD) przycisk dalej, którymi dysponuje każda przeglądarka.
Hiperłącza tekstowe (słowa, ciągi słów) mają określony kolor. Raz użyte zmieniają go na inny, gdy strona do której prowadzą została obejrzana. Ze zmianą koloru hiperłączy spotykamy się w następujących przypadkach:
1. Gdy ponownie wyświetlona zostaje strona zawierająca użyte hiperłącze.
2. Gdy wyświetlana strona zawiera hiperłącze do miejsca oglądanego już przez użycie tego samego hiperłącza, tyle że umieszczonego w innym fragmencie dokumentu.
Większość hiperłączy w tej pracy, to odsyłacze do innych jej stron zapisanych na dysku optycznym. Niektóre jednak odsyłają do dokumentów ulokowanych w Internecie. Korzystać z nich można tylko wtedy, kiedy komputer jest zalogowany w sieci. W przypadku braku dostępu do Internetu owe odsyłacze nie będą dostępne.

Jedna z części pracy ( Ważniejsze funkcje przeglądarki internetowej ) jest prezentacją wymagającą użycia programu PowerPointViewer'97. Jego wersja instalacyjna znajduje się w folderze 'PPViewer' umieszczonym na dysku optycznym.

Jedno z hiperłączy uruchamia muzykę, inne - film wideo. Po wybraniu któregoś z nich na ekranie monitora pojawić się może okno:
komunikatNależy wtedy:
1. Zaznaczyć (klikając myszką) opcję: Otwórz ten plik z bieżącej lokalizacji.
2. Kliknąć OK.
 

Zakończenie przeglądania pracy.
Aby zakończyć działanie prezentacji należy kliknąć przycisk: przycisk koniecznajdujący się w prawym, górnym rogu przeglądarki.
 
 

dalej