Andrzej Kocikowski, dr habil.
Instytut Kulturoznawstwa UAM
(ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań; bud. AB, p. 22)
Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS UAM
(ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań; bud. E, p. 6, tel.: (61) 829 2097)
poczta elektroniczna: kocias@wns.amu.edu.pl; WWW: http://mumelab01.amu.edu.pl/

Dyżur: wybrana sobota i niedziela zjazdowa (wykaz umieszczony zostanie na drzwiach p. 6, gmach E).

[BARDZO] SKRÓCONY KONSPEKT PROGRAMU ZAJĘĆ

z przedmiotu “Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia”, oraz podstawowe informacje o zaliczeniu w r. akad. 2006/2007. Dotyczy: Kulturoznawstwo II rok, studia uzupełniające (magisterskie), niestacjonarne. Wymiar: 20 godz. (10 godz. wykład, 10 godz. konwersatorium).

UWAGA!: Podobnie, jak w roku ubiegłym, zajęcia wykładowe zrealizowane zostaną przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych [poczytaj koniecznie  więcej ...  ]. Przygotowany jest specjalny serwis internetowy zapewniający skuteczną realizację takiego zadania; serwis dostępny jest pod adresami:

http://mumelab01.amu.edu.pl/dydaktyka/kulturoznawstwo/wyklady_zdalne/index0506.html
oraz http://mumelab01.amu.edu.pl/A_wyklady-zdalne/archiwum/index0506.html


Zajęcia konwersatoryjne odbywać się będą w wersji 'standard', czyli w miejscu i terminie wyznaczanym przez dostępny wszystkim zainteresowanym plan zajęć.

Gdyby przedmiotowe zajęcia (ŚŁI) zaplanowane zostały w terminie późniejszym, studenci SUM mogliby wysłuchać tegorocznej serii wykładów przed przebyciem procedury zaliczeniowej. Stało się inaczej, zatem podstawą procesu zaliczeniowego będzie seria poprzednia, co nie oznacza iż nie mogą Państwo korzystać z wykładów nowej serii; bardzo serdecznie zapraszam.

Projekt jest częścią działań uniwersyteckiej Grupy Inicjatywnej do spraw E-edukacji, a jego celem jest - m. in. - uzyskanie wiedzy pozwalającej określać udział telewykładu w systemie E-edukacji w UAM (więcej: http://mumelab01.amu.edu.pl/e-edukacja.html).

BARDZO WAŻNE!: Administrator wydziałowego serwisu pocztowego (http://poczta.wns.amu.edu.pl/) założył wszystkim studentom zaocznym bezpłatne, bezpieczne konta poczty elektronicznej dostępne poprzez tzw. przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Opera). Należy koniecznie uzyskać dostęp do wzmiankowanych kont, bowiem służyć one będą do przesyłania Państwu wszystkich istotnych dla dydaktyki informacji: to jest i będzie nasz główny kanał komunikacyjny. Ponadto, wszyscy zainteresowani mogą uzyskać tzw. konta shell'owe na serwerze studenckim sieci AMU-NET Formalności związane z powyższym załatwić należy osobiście w Ośrodku Informatyki UAM, ul. Matejki 48/49.

Wstęp:
Celem przedmiotowych zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi funkcjonowania globalnej infrastruktury informatycznej (jej budowa i "porządek informacyjny"), niektórymi społeczno-kulturowymi skutkami niekontrolowanego rozwoju technologii cyfrowych w kontekście aktualnej i przyszłej obecności człowieka w przestrzeni teleinformatycznej oraz szeregiem praktycznych zagadnień z obszaru komunikacji multimedialnej.

Zajęcia odbywają się w dwóch blokach: teoretycznym (wykład zdalny - "internetowy" i/lub z wykorzystaniem materiałów multimedialnych odtwarzanych lokalnie, bez potrzeby łączenia się z Internetem) i konwersatoryjno-praktycznym (zajęcia w sali: mniejsze grupy z dużym udziałem elementów demonstracji “na żywo”). Blok I (wykład) dostarcza wiedzę: (a) pozwalającą zrozumieć budowę, sposób zorganizowania i funkcjonowania globalnej sieci komputerowej; (b) zawierającą analizę niektórych skutków cyfryzacji wszelkich dziedzin życia (w tym. elementarium tzw. etyki informatycznej); (c) będącą praktycznym wprowadzeniem w obszar komunikacji multimedialnej. Blok II, to bliższe (częściowo praktyczne) przyswajanie skutków przebywania w przestrzeni teleinformatycznej i korzystanie z zasobów Sieci.

Blok I
Część pierwsza:
Wprowadzenie. Elementarium sieciowe (1): podstawowe kategorie i definicje. Elementarium sieciowe (2): usługi sieciowe (poczta elektroniczna, WWW, IRC, listy i grupy dyskusyjne, telnet, FTP). Struktura informacyjna Internetu.
Część druga:
Cywilizacja cyfrowa: nadzieje i zagrożenia. Nowy totalitaryzm. Paradoksy cyfryzacji i upadku kultury analogowej: supernomadyzacja i hipernomadyzacja społeczeństwa. Wybrane zagadnienia z pola etyki informatycznej (etyka informatyczna - etyka globalna). Nowy ład informacyjny a Akademia.

Blok II
Szczegóły (podstawowe) zajęć konwersatoryjno-praktycznych: omówienie i zademonstrowanie sposobu działania, obsługi (korzystania, w tym “ustawiania”) wybranych programów komputerowych pozwalających na skuteczne funkcjonowanie w Sieci. (Outlook Express jako przykład programu pocztowego. Microsoft Internet Explorer jako przykład przeglądarki stron WWW. Forte Agent jako przykład programu-klienta usenetu (grupy dyskusyjne), mIRC jako przykład klienta IRC. Alternatywy dla Microsoftu: Opera, Mozilla, Netscape Navigator, Eudora, The Bat, Open Office etc. Laboratorium multimediów (“mieszanka firmowa”).

Podstawowe informacje o zaliczeniu
Zajęcia kończy kolokwium zaliczeniowe – TEST (4 listopada 2006 r.: grupa B - godz. 12:15; 5 listopada 2006 r.: grupa A - 12:15; sala 1 lub inna, wyznaczona przez planujących zajęcia); na życzenie studenta ocena wpisywana jest do indeksu. UWAGA!!! Pod adresem internetowym http://mumelab01.amu.edu.pl/dydaktyka/kulturoznawstwo/index.html znaleźć można kompletną informację dotyczącą zajęć, zaliczenia (w tym przykładowy test) oraz liczne materiały pomocnicze.

Wybrana literatura (bazowa):

Całka Leszek, Kuchta Piotr, Poczta elektroniczna, Wyd. Helion, 1999. Castells Manuel, Galaktyka Internetu, REBIS 2003. Duch Włodzisław, Fascynujący Świat Komputerów oraz Fascynujący Świat Programów Komputerowych, Wyd. NAKOM 1997 (dostępna jest wersja sieciowa). Dyson Esther, Relase 2.0. Przepis na życie w epoce cyfrowej, Warszawa 1999. Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 1999. Kennedy August, J., Internet, Pascal 1999 (lub nowsze). Kocikowski A. i inni (red.), Wprowadzenie do etyki informatycznej, Poznań 2001 (wersja sieciowa). MacIntyre Alasdair, Krótka historia etyki, PWN 2000. Marciszewski Witold, Tajniki Internetu, Warszawa 1995. Monet Dominique, Multimedia, Wyd. Książnica, Katowice 1999. Pfaffenberger Bryan, Słownik terminów komputerowych, Warszawa 1999. Piątkowski Piotr, Party Line 'IRC'., Pogawędki przez Internet, Warszawa 1996. Skorupski, Andrzej, Podstawy budowy i działania komputerów. WKŁ 1996. Wallace Patricia, Psychologia Internetu, REBIS 2001. Encyklopedia sieciowa Wikipedia. Kserokopie tekstów dostarczonych przez prowadzącego zajęcia oraz KONIECZNIE materiały z witryny dydaktycznej opisane jako 'Do przeczytania'.
UWAGA! Do każdego z wykładów dołączana jest lista literatury, której pozycje nie są ujęte w powyższym wykazie.