Wydział Nauk Społecznych UAM
Instytut Kulturoznawstwa
docent, dr habil. Andrzej Kocikowski

DYDAKTYKA

KULTUROZNAWSTWO

[Wykłady online dla studentów IV roku (SS) i II roku (SUM) !!!]
[Platformy e-learningowe [ILIAS] i [MOODLE]]