150.254.88.239

IV POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I KULTURY

MULTIMEDIA W SŁUŻBIE NAUKI (I NIE TYLKO ...)


Wybrane fragmenty wybranych wystąpień pracowników Wydziału Nauk Społecznych

Człowiek w dobie mediów elektronicznych, prof. dr habil. Wojciech Chyła, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa. 17 października 2001 r., godz. 13.00 - 13.30, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań. Kontakt: prof. dr hab. Wojciech Chyła tel. 829 21 29.

Co łączy ślimaka, zająca i Otella? Próba kognitywnej analizy systemów emocjonalnych, mgr, lek. med. Dawid Wiener, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii. 17 października 2001 r., godz. 13.40 - 14.10, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań. Kontakt: mgr, lek. med. Dawid Wiener tel. 829 22 82,

Równy podział władzy: feminizm-parytet-demokracja, dr habil. Elżbieta Pakszys, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii. 17 października 2001 r., godz. 15.10 - 15.40, Ośrodek Nauki PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań. Kontakt: dr habil. Elżbieta Pakszys tel. 829 22 86, e-mail: pakszyse@amu.edu.pl.

Graffiti: Sztuka, wandalizm czy bezradność?, prof. dr habil. Marian Golka, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii. 18 października 2001 r., godz. 13.40 - 14.10, Ośrodek Nauki PAN, Sala Duża, ul. Wieniawskiego 17/19 Poznań. Kontakt: prof. dr habil. Marian Golka tel. 829 22 67, e-mail: golka@socjo.amu.edu.pl.


Wykłady akademickie Profesora Jerzego Kmity.
Dla zabicia czasu ...
Pierwsza publikacja elektroniczna w Instytucie Kulturoznawstwa UAM

Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Pracownia Komunikacji Multimedialnej [Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
Instytut Kulturoznawstwa [Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]