WYKŁADY AKADEMICKIE
PROFESORA JERZEGO KMITY

Inne wykłady online dla studentów IV i V roku !!!]

Seria wykladów wybitnego uczonego z Instytutu Kulturoznawstwa UAM zostala sfilmowana w roku akademickim 2000/2001, i udostepniona uzytkownikom sieci akademickiej. W odróżnieniu od tradycyjnych metod dystrybucji materiałów wideo (takich jak biblioteki kaset), Internet umożliwia jednoczesny dostęp do materiałów niegraniczonej liczbie użytkowników, z daleka i z bliska, bez względu na porę dnia czy nocy.

By wyklad obejrzeć, wystarczy wybrać jeden z tytułów poniżej.

Wykłady są dostępne jako filmy RealVideo. Do ich obejrzenia niezbędny jest program RealPlayer, dostępny na większości komputerów PC/Windows i Macintosh. Uniwersytecka sieć lub połączenie do Internetu przez modem kablowy zapewnią adekwatną jakość odbioru materiału. Niestety, połączenia modemem przez linie telefoniczne są zbyt wolne, by pozwolić na oglądanie wideo. Dla takich przypadków przygotowujemy "radiową" wersję każdego z wykładów, co pozwoli na korzystanie z naszego archiwum wszystkim zainteresowanym.


Pobierz Real Player 8 [11MB]    RealOneGoldPlayer [9MB]
Rok. akadem. 2000/2001, Kulturoznawstwo II rok. Filozofia humanistyki
Rok. akadem. 2001/2002, Kulturoznawstwo II rok. Filozofia humanistyki