mumelab01 - 150.254.88.67

[ETHICOMP2001 - Internet Session [was on 18 June 2001]

[wersja polska]


Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Teaching [in Polish], Research [in Polish]]

Adam Mickiewicz University in Poznan
Faculty of Social Sciences
Multimedia Communications Laboratory [ Online Bibliography of Multimedia Communications]
Institute of Cultural Studies [Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]