mumelab01.amu.edu.pl - 150.254.88.67

ETHICOMP2001

General Informtion    [Paper by Andrzej Kocikowski (*.html)]    [Paper by Andrzej Kocikowski (*.pdf)]

Audio/video in real time (June 18, 2001 , 3:15 PM local time. Needed: Windows Media Player 6.4 or higher)

Audio in real time (June 18, 2001 , 3:15 PM local time. Needed:  Winamp)

How to participate in discussion [Sorry, information in Polish only]

Preparation team [Sorry, information in Polish only]

Acknowledgments [Sorry, information in Polish only]

Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Pracownia Komunikacji multimedialnej [Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
Instytut Kulturoznawstwa [ Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]