mumelab01 - 150.254.88.239


CENTRUM UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH


Filmy i nagrania audio


W Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu realizowany jest projekt o nazwie UNIWERSYTECKIE WYKŁADY OTWARTE. O jego szczegółach napiszemy więcej przy najbliższej okazji. Jednym z wątków odnośnego zamierzenia jest filmowanie i publiczne udostępnianie nagrań z kolejnych wykładów. Pierwsza przymiarka (dość kiepska ścieżka dźwiękowa - przykro mi! - będzie lepiej) dostępna jest już w naszym serwisie.


Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Pracownia Komunikacji multimedialnej [ Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
Instytut Kulturoznawstwa [Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]