mumelab01 - 150.254.88.67

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

WYBORY NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UAM. KADENCJA 2002/2005.
STRONA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


Komunikat nr 15 z dnia 27 maja 2002 r.
W dniu 27 maja 2002 r., o godz. 13:00, w sali A (nowy budynek dydaktyczny WNS) odbyło się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi przedstawicieli profesorów WNS do Senatu UAM. Mandaty senatorskie uzyskali: Andrzej Kocikowski i Kazimierz Robakowski.
Komunikat podpisał Andrzej Kocikowski, przewodniczący WKW Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Komunikat nr 14 z dnia 20 maja 2002 r.
WKW WNS UAM zwołuje zebranie pracowników wydziału będących profesorami w celu dokonania wyboru przedstawicieli do senatu UAM. Termin zebrania: 27 maja 2002 r, godz. 13:00. Miejsce zebrania: sala A w nowym budynku dydaktycznym.
Komunikat podpisał Andrzej Kocikowski, przewodniczący WKW Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Komunikat nr 13 z dnia 6 maja 2002 r.
W dniu 6 maja 2002 r. odbyły się wybory dziekana WNS UAM oraz prodziekanów. Dziekanem - elektem na kadencję 2002 - 2005 został prof. dr habil. Jan Grad. Prodziekanami wybrani zostali: prof. dr habil. Edward Jeliński, prof. dr habil. Witold Mazurczak, prof. dr habil. Wojciech Poznaniak.
Komunikat podpisał Andrzej Kocikowski, przewodniczący WKW Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Komunikat nr 12 z dnia 25 kwietnia 2002 r.
W dniu 25 kwietnia 2002 r. WKW WNS zorganizowała zebranie przedwyborcze z elektorami studenckimi, na którym kandydat na stanowisko dziekana WNS UAM (kadencja 2002 - 2005), prof. dr habil. Jan Grad przedstawił swój program wyborczy oraz kandydata na stanowisko prodziekana WNS UAM do spraw studenckich; jest nim prof. dr habil. Edward Jeliński z Instytutu Filozofii UAM. W tajnym (sondażowym) głosowaniu kandydat na prodziekana do spraw studenckich uzyskał poparcie większości obecnych elektorów.
Komunikat podpisał Andrzej Kocikowski, przewodniczący WKW Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Komunikat nr 11 z dnia 22 kwietnia 2002 r.
W dniu 22 kwietnia 2002 r., w godz. 10:00 - 13:00, w sali nr 1 budynku C (korytarz dziekanatu WNS) WKW WNS UAM przyjmowała zgłoszenia kandydatur na stanowisko dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM. Przyjęto jedno zgłoszenie: kandydaturę prof. dra habil. Jana Grada zgłosił dziekan WNS UAM, prof. dr habil. Janusz Wiśniewski.
Komunikat podpisał Andrzej Kocikowski, przewodniczący WKW Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Komunikat nr 10 z dnia 8 kwietnia 2002 r.
W dniu 8 kwietnia 2002 r. WKW odbyła kolejne posiedzenie poświęcone terminarzowi zebrań związanych z wyborem dziekana WNS. Postanowiono co następuje:
- w dniu 22 kwietnia 2002 r., od godz. 10:00 - 13:00, w sali nr 1 budynku C (korytarz dziekanatu WNS) członkowie WKW WNS przyjmować będą zgłoszenia kandydatur;
- w dniu 25 kwietnia 2002 r., o godz. 11:30, w sali A (nowy budynek dydaktyczny) odbędzie sie zebranie studentów WNS, na którym kandydaci na stanowisko dziekana WNS przedstawią swój program wyborczy oraz swoich kandydatów na stanowisko prodziekana do spraw studenckich;
- 6 maja 2002 r., o godz. 11:00, w sali A (nowy budynek dydaktyczny) odbędą się wybory dziekana WNS.

Powyższe ustalenia zachowują ważność, gdy wybór rektora UAM zostanie rozstrzygnięty do dnia 19 kwietnia 2002 r. Każdy inny przypadek zmusi WKW do zmiany przyjętych wcześniej terminów.
Komunikat podpisał Andrzej Kocikowski, przewodniczący WKW Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Komunikat nr 9 z dnia 5 marca 2002 r.
W dniu 4 marca 2002 r., odbyło się drugie zebranie wyborcze nauczycieli akademickich WNS będących profesorami w celu wyboru (II głosowanie) elektorów Uniwersytetu. Mandaty uzyskali: Grad Jan, Robakowski Kazimierz, Zeidler Paweł, Klawiter Andrzej, Brzeziński Jerzy, Łastowski Krzysztof, Włodarek Jan, Ziółkowski Marek.
W tym samym dniu odbyło się również drugie zebranie wyborcze nauczycieli akademickich WNS nie będących profesorami w celu wyboru (II głosowanie) elektorów Uniwersytetu. Mandaty uzyskali: Pokładecki Jacek, Stelmach Andrzej.
Komunikat podpisał Andrzej Kocikowski, przewodniczący WKW Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Komunikat nr 8 z dnia 25 lutego 2002 r.
W dniu 25 lutego 2002 r., obradowała WKW WNS UAM. Podjęto ostateczną decyzję o odbyciu kolejnego zebrania wyborczego w dniu 4 marca 2002 r. Tuż po posiedzeniu Rady Wydziału odbędzie się zebranie wyborcze nauczycieli akademickich WNS będących profesorami w celu wyboru elektorów Uniwersytetu. O godz. 13:00 odbędzie się zebranie nauczycieli akademickich WNS nie będących profesorami w celu wyborów elektorów Uniwersytetu. Miejsce zebrania: sala A, nowy budynek dydaktyczny.
Komunikat podpisał Andrzej Kocikowski, przewodniczący WKW Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Komunikat nr 7 z dnia 11 lutego 2002 r.
W dniu 11 lutego 2002 r., odbyło się kolejne zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli akademickich WNS w celu dokonania wyboru elektorów Uniwersytetu (głosowanie nr 1a i 1b), wyboru elektorów (II głosowanie) do kolegium elektorów Wydziału Nauk Społecznych (głosowanie nr 2), stałego przedstawiciela WNS (II głosowanie) do Rady Bibliotecznej i Biblioteki Uniwersyteckiej (głosowanie nr 3), stałych przedstawicieli do Rady Wydziału NS (spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami - głosowanie nr 4), stałego przedstawiciela do Senatu UAM (spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami - głosowanie nr 5).

W głosowaniu nr 1a (wybór spośród nauczycieli będących profesorami) mandat uzyskał prof. dr habil. Janusz Wiśniewski. Pozostali kandydaci nie uzyskali wymaganego minimum; II głosowanie w przedmiotowej sprawie zaplanowano wstępnie na 4 marca 2002 r.
W głosowaniu nr 1b (wybór spośród nauczycieli nie będących profesorami) mandat uzyskali dr Tadeusz Wallas i dr Stanisław Zyborowicz. Pozostali kandydaci nie uzyskali wymaganego minimum; II głosowanie w przedmiotowej sprawie zaplanowano wstępnie na 4 marca 2002 r.
W głosowaniu nr 2 mandat uzyskali: Adamczyk Wojciech, Balczyńska-Kosman Alina, Barańska-Sereda Marzena, Chojnacki Marek, Cichocki Michał, Czub Tomasz, Fiedler Radosław, Jocz Artur, Kwiecień Marek, Nowosielski Michał, Pasikowski Tomasz, Pawłowska-Zydor Barbara, Rosiński Dariusz, Runc Julita, Springer Sławomir, Tyszka Juliusz.
W głosowaniu nr 3 mandat uzyskał prof. dr habil. Jacek Sobczak.
W głosowaniu nr 4 mandaty uzyskali: Andruszkiewicz Iwetta, Chojnacki Marek, Doda Agnieszka, Hajder Krzysztof, Klejdysz-Michałek Natalia, Kmieciak Robert, Lesiewicz Elżbieta, Nowiak Wojciech, Ostrowska Joanna, Pokładecki Jacek, Runc Julita, Stachowiak Paweł, Stelmach Andrzej, Szymaniak Adam, Wallas Tadeusz, Zyborowicz Stanisław.
W głosowaniu nr 5 mandat uzyskał dr Tadeusz Wallas.

Komunikat podpisał Andrzej Kocikowski, przewodniczący WKW Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Komunikat nr 6 z dnia 4 lutego 2002 r.
Najbliższe zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 11 lutego 2002 r., o godz. 14:00, w sali A nowego budynku dydaktycznego. Szczegóły zebrania na plakacie wyborczym. Na wydziale ogłoszono godziny dziekańskie od 13:00 do 20:00.
Komunikat podpisał Andrzej Kocikowski, przewodniczący WKW Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Komunikat nr 5 z dnia 28 stycznia 2002 r.
Na Wydziale Nauk Społecznych UAM odbyły się - zgodnie z planem - dwa zebrania wyborcze:
1. Zebranie wyborcze wszystkich pracowników WNS nie będących nauczycielami akademickimi w celu dokonania wyboru elektorów do kolegium elektorów Wydziału Nauk Społecznych (głosowanie nr 1), oraz stałych przedstawicieli do Rady Wydziału NS (głosowanie nr 2). W głosowaniu nr 1 oddano 49 głosów ważnych i 1 nieważny. Mandat uzyskało 16 osób: Garbarek Aleksandra. Gulczyńska Sylwia, Jagodzińska Irena, Kiełczewska Ewa, Kowalska Maria, Krysiak Danuta, Lutomska Maria, Markiewicz Halina, Paterska Aneta, Pawlicka Danuta, Piszczelak Małgorzata, Sierchuła Agata, Walczak Genowefa, Wełniak Bernadeta, Wolniak Mirosława, Wysocka Krystyna.
W głosowaniu nr 2 oddano 49 głosów ważnych i 1 nieważny. Mandat uzyskało 5 osób: Hunold Agnieszka, Jagodzińska Irena, Lutomska Maria, Pawlicka Danuta, Wełniak Bernadeta.

2. Zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli akademickich WNS (w tym doktorantów Studium Doktoranckiego WNS) w celu dokonania wyboru elektorów do kolegium elektorów Wydziału Nauk Społecznych (głosowanie nr 1), stałego przedstawiciela WNS do Rady Bibliotecznej i Biblioteki Uniwersyteckiej (głosowanie nr 2), stałych przedstawicieli do Rady Wydziału NS (spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami - głosowanie nr 3), stałego przedstawiciela do Senatu UAM (spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami - głosowanie nr 4).
W głosowaniu nr 1 oddano 186 ważnych głosów i 3 nieważne. Mandat uzyskało 18 osób: Cichocki Ryszard, Czachór Zbigniew, Doda Agnieszka, Drozdowski Rafał, Jerzak-Gierszewska Teresa, Kmieciak Robert, Lesiewicz Elżbieta, Nawrot Bogdan, Pokładecki Jacek, Skrzypczak Jędrzej, Stachowiak Paweł, Stelmach Andrzej, Walkowski Maciej, Wallas Tadeusz, Wojciechowski Sebastian, Ziarko Michał, Zyborowicz Stanisław, Żurek Aldona. W stosunko do pozostałych kandydatów WKW zarządzi kolejne głosowanie podczas najbliższego, drugiego zebrania wyborczego.
W głosowaniu nr 2 oddano 171 ważnych głosów - wszystkie ważne. Mandatu nie uzyskał żaden z kandydatów. Głosowanie zostanie powtórzone podczas najbliższego, drugiego zebrania wyborczego.
W głosowaniu nr 3 oddano 122 ważnych głosów - wszystkie ważne. Mandat uzyskały 4 osoby: Czachór Zbigniew, Kmieciak Robert, Stelmach Andrzej, Wallas Tadeusz. W stosunko do pozostałych kandydatów WKW zarządzi kolejne głosowanie podczas najbliższego, drugiego zebrania wyborczego.
W głosowaniu nr 4 oddano 116 ważnych głosów i 3 nieważne. Mandatu nie uzyskał żaden z kandydatów. Głosowanie zostanie powtórzone podczas najbliższego, drugiego zebrania wyborczego.

Prawdopodobnym terminem odbycia drugiego zebrania wyborczego w przedmiotowych kwestiach jest dzień 18 lutego 2002 r., godz. 10:00; ostateczna decyzja WKW podana zostanie na plakacie wyborczym.
Komunikat podpisał Andrzej Kocikowski, przewodniczący WKW Wydziału Nauk Społecznych UAM.


Komunikat nr 4 z dnia 24 stycznia 2002 r.
WKW podjęła decyzję o usunięciu z programu zebrania wyborczego nr 2 (wedle zapisu na plakacie wyborczym) zadań związanych z wyborem elektorów do kolegium elektorów Uniwersytetu, z powodu braku stosownych rozstrzygnięć (liczba elektorów) przygotowywanych przez uczelnianą komisję wyborczą. Podjęto decyzje dotyczące szczegółów technicznych i organizacyjnych (listy obecności, karty do głosowania, kolejność wyborów etc) zebrania. Rozesłano do sekretariatów instytutów prośbę, aby nieobecni w dniu 28 stycznia 2002 r. (z ważnych powodów, rzecz jasna), a zainteresowani umieszczeniem ich nazwisk na listach kandydatów przygotowali stosowne PISEMNE deklaracje i zadbali o to, aby trafiły one do rąk przewodniczącego WKW w trakcie trwania zebrania wyborczego. Komunikat podpisał Andrzej Kocikowski, przewodniczący WKW Wydziału Nauk Społecznych UAM.


Komunikat nr 3 z dnia 21 stycznia 2002 r.
Posiedzenie WKW planowane na dzień 21 stycznia 2002 r., przeniesione zostało na czwartek, 24 stycznia 2002 r., godz. 10:00 (pomieszczenia dziekanatu WNS). Z inicjatywy przewodniczącego WKW - po konsultacjach telefonicznych z członkami WKW - podjęto decyzję o odbyciu pierwszego zebrania wyborczego w dniu 28 stycznia 2002 r.; plakaty wyborcze pojawiły się na tablicach ogłoszeń WNS. Na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2002 r., WKW rozstrzygnie ostatnie kwestie praktyczne dotyczące ogłoszonego już zebrania wyborczego. Komunikat podpisał Andrzej Kocikowski, przewodniczący WKW Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Komunikat nr 2 z dnia 14 stycznia 2002 r.
W dniu 14 stycznia 2002 r., Wydziałowa Komisja Wyborcza (WKW) odbyła kolejne posiedzenie. Powołano mgr Elżbietę Dolińską na sekretarza WKW. Rozstrzygnięto kwestię ilości mandatów elektorskich w Kolegium Elektorów Wydziału przypadających na poszczególne grupy pracowników. Rozstrzygnięto kwestię reprezentacji w Radzie Wydziału NS pracowników młodszych, studentów i administracyjno-technicznych. Rozstrzygnięto większość problemów praktycznych związanych z organizacją zebrań wyborczych.
Przyjęto, iż pierwsze zebranie wyborcze można wstępnie zaplanować na dzień 28 stycznia 2002 r. OSTATECZNA decyzja w tej sprawie zapadnie w poniedziałek, 21 stycznia 2002 r., na kolejnym posiedzeniu WKW. Komunikat podpisał Andrzej Kocikowski, przewodniczący WKW Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Komunikat nr 1 z dnia 7 stycznia 2002 r.
W dniu 7 stycznia 2002 r. Rada Wydziału Nauk Społecznych UAM powołała Wydziałową Komisję Wyborczą w składzie:
1. Prof. dr habil. Anna Jamroziakowa
2. Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski
3. Dr Krzysztof Borowczyk
4. Dr Marzena Zakrzewska
5. Mgr Elżbieta Dolińska
6. Mgr Eugenia Michalska
7. lic. Barbara Trzcińska
8. Remigiusz Nowicki (student).

Tego samego dnia, na swoim pierwszym posiedzeniu wzmiankowana Komisja dokonała wyboru przewodniczącego; został nim doc. dr habil. Andrzej Kocikowski. Zastępcą przewodniczącego WKW została wybrana prof. dr habil. Anna Jamroziakowa.
Następne posiedzenie Komisji zaplanowano na 14 stycznia 2002 r, godz. 11:00 (pomieszczenia dziekanatu WNS UAM). Komunikat podpisał Andrzej Kocikowski, przewodniczący WKW Wydziału Nauk Społecznych UAM.
...........................

Instytut Kulturoznawstwa

Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]

[Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
[Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]