Wydział Nauk Społecznych UAM
Instytut Kulturoznawstwa
docent, dr habil. Andrzej Kocikowski

DYDAKTYKA

KULTUROZNAWSTWO

[Zajęcia online dla studentów kulturoznawstwa !!!]
[Platformy e-learningowe [MOODLE] i [ILIAS]][ Jednolite, pięcioletnie studia magisterskie (V rok)]

[Studia licencjackie (II rok)]

[Studia uzupełniające magisterskie (I rok)]