Wydział Nauk Społecznych UAM
Instytut Kulturoznawstwa
docent, dr habil. Andrzej Kocikowski

DYDAKTYKA

KULTUROZNAWSTWO

[Zajęcia online dla studentów II roku (SS) - licencjat !!!]
[Platforma e-learningowe [MOODLE]]