mumelab01.amu.edu.pl

IV POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I KULTURY

MULTIMEDIA W SŁUŻBIE NAUKI (I NIE TYLKO ...)Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS UAM przygotowuje - między innymi - pokaz aktualnych możliwości transmisji audio/wideo w Sieci (transmisja "na żywo" i z plików wcześniej archiwizowanych). Celem pokazu jest zasugerowanie określonych zastosowań w badaniach i dydaktyce.

Szczegółowa informacja pojawiać się będzie w miarę jej przygotowywania ...

Plan naszych działań w dniu 19 października 2001 r.Wykłady akademickie Profesora Jerzego Kmity.
Dla zabicia czasu ...

Pierwsza publikacja elektroniczna w Instytucie Kulturoznawstwa UAM

Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Pracownia Komunikacji Multimedialnej [Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
Instytut Kulturoznawstwa [Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]