150.254.88.239

IV POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I KULTURY

MULTIMEDIA W SŁUŻBIE NAUKI (I NIE TYLKO ...) ... Ważne dodatki ...

Plan naszych działań w dniu 19 października 2001 r.

1. Godz. 10:00 (do 10:15) Słów kilka o działalności Pracowni Komunikacji Multimedialnej WNS UAM. Transmisja radiowa. Re-transmisja TV.

2. Godz. 10:30 (do 11:30) Studencka internetowa WOLNA TRYBUNA WNS UAM

3. Godz. 11:45 (do 13:15) Obsługa prostych i złożonych połączeń telekonferencyjnych. Udostępnianie sygnału z obrad (konferencji) na serwerze publicznym. Obejrzyj ... Posłuchaj ... Weź udział w połączeniu telekonferencyjnym

4. 13:30 (do 13:50) Wywiad z prof. drem habil. Janem Gradem na temat upadku obyczajów - transmisja audio-wideo "na żywo". Studio internetowe PKM WNS UAM.

6. 13:50 (do 14:00) Podsumowanie


Wykłady akademickie Profesora Jerzego Kmity.
Dla zabicia czasu ...
Pierwsza publikacja elektroniczna w Instytucie Kulturoznawstwa UAM

Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Pracownia Komunikacji Multimedialnej [Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
Instytut Kulturoznawstwa [Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]