STUDENCKIE KOŁO HUMANISTÓW

Studenckie Koło Humanistów jest organizacją działającą w ramach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zrzesza ono studentów różnych kierunków studiów humanistycznych, przede wszystkim zaś studentów Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych. W strukturach Koła działają studenci i doktoranci filozofii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, polonistyki i etnolingwistyki. Co pewien czas organizujemy spotkania i konferencje naukowe, których przedmiotem jest szeroko pojęta humanistyka. Dotychczas zajmowaliśmy się głównie problematyką racjonalności w filozofii i naukach społecznych, metodologią nauk społecznych, egzystencjalizmem, filozofią literatury i sztuki, różnymi aspektami języka oraz wieloma innymi zagadnieniami. U podstaw naszej działalności leży idea integracji nauk oraz postulat interdyscyplinarności. Współpracujemy z innymi kołami naukowymi, próbując przerzucić pomost nad przepaścią dzielącą coraz bardziej wyspecjalizowane, a tym samym oddalone od siebie dyscypliny humanistyczne.

 

 

 

Funkcję Przewodniczącego SKH pełni Magdalena Ludwisiak

 

Opiekunem Naukowym SKH jest prof. dr hab. Edward Jeliński

Historia koła

Nasze teksty

Informacje o spotkaniach i konferencjach

              

 

 

 KONTAKT: magludwisiak@wp.pl