Michał Cierkoński, Metodologiczny status założenia o racjonalności we współczesnej makroekonomii. Perspektywa idealizacyjnej teorii nauki

 

 

Marcin Grygorczuk, Model racjonalności działań

 

 

Sławomir Sztajer, Religia jako moralność - moralność jako religia. U podstaw kantowskiej filozofii religii

 

 

Tomasz Wojciechowski, W jaki sposób dochodzimy do rozumienia muzyki?

 

 

Michał Wendland, Zasada komplementarności N. Bohra a dialektyka G. W. F. Hegla i "zasada jedności przeciwieństw"

 

 

Mihał Wendland, Motywy gnostyckie i buddyjskie w filozofii A. Schopenhauera