Wydział Nauk Społecznych
Instytut Kulturoznawstwa
docent dr habil. Andrzej Kocikowski

DYDAKTYKA

EUROPEISTYKA
  • MATERIAŁY POMOCNICZE (1) [ Struktura hipertekstowa w komunikacji multimedialnej]
  • MATERIAŁY POMOCNICZE (2) [Słowniczek]
  • MATERIAŁY POMOCNICZE (3) [Komplet informacji o zaliczeniu wraz z testem]
  • MATERIAŁY POMOCNICZE (4) [Przykładowe zadania egzaminacyjne]
  • MATERIAŁY POMOCNICZE (5) [Do przeczytania (1)]
  • MATERIAŁY POMOCNICZE (6) [Do przeczytania (2)]
  • MATERIAŁY POMOCNICZE (7) [Do przeczytania (3)]
  • MATERIAŁY POMOCNICZE (8) [Do przeczytania (4)]
  • MATERIAŁY POMOCNICZE (9) [Do przeczytania (5)]