Spis treści

Andrzej Kocikowski
Od Redakcji        5

Jacek Sójka        [ Abstrakt]
Prawda i dobro w czasach rewolucji informatycznej        13

Terrell Ward Bynum        [ Abstrakt]
Etyka a rewolucja informatyczna        25

Walter Maner        [ Abstrakt]
Unikatowe problemy etyczne w technologii informatycznej        37

James H. Moor        [ Abstrakt]
Czym jest etyka komputerowa?        51

Tom Forester, Perry Morrison        [ Abstrakt]
Komputeryzacja miejsca pracy        63

Gene Spafford        [ Abstrakt]
"Robactwo" komputerowe i ochrona danych        93

Deborah G. Johnson        [ Abstrakt]
Czy programy komputerowe powinny stanowić czyjąkolwiek własność        105

Kodeksy etyki zawodowej
Kodeks etyczny Stowarzyszenia Sprzętu Komputerowego        117
Kodeks Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników 125
Karta Praw i Obowiązków Dydaktyki Elektronicznej 126
Dziesięć Przykazań Etyki Komputerowej 130

Terrell W. Bynum, Krystyna Górniak-Kocikowska, Andrzej Kocikowski
Wykaz podstawowej literatury z obszaru etyki informatycznej         131