mumelab01 - 150.254.88.67

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu     Wydział Nauk Społecznych     Instytut Kulturoznawstwa     Google    Wybory na WNS. Kadencja 2002/2005     Wrogowie Sieci ...     Konferencja ETHICOMP2002     Tadeusz Buksinski, spis publikacji

PRACOWNIA KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ [info]


V Poznański Festiwal Nauki i Kultury [HTTP://WWW.5FESTIWAL.TRYLION.COM]

PROJEKT GŁÓWNY:

Dnia 18 października 2002 r., o godz. 15:00 (mniej więcej ...), w pomieszczeniu Wydziałowej Pracowni Multimedialnej WNS UAM zrealizowany zostanie pokaz wykładu przez Internet. Wykład, odbywający się w budynku przy ulicy Szamarzewskiego, będzie "na żywo" rozprowadzany przez Internet do wielu sal na Uniwersytecie i w całej Polsce, w formie dźwięku, obrazu wideo, i slajdów. W trakcie wykładu słuchacze -- tak lokalni jak i z miejsc odległych geograficznie -- będą mogli komunikować się z wykładowcą za pomocą dźwięku i wideo. Wykład zostanie automatycznie zarchiwizowany, by cała jego treść była dostępna do wielokrotnego wglądu.

(Kliknij tutaj, by obejrzeć wykład "na żywo" z wykorzystaniem platformy Netmeeting) [Pokaz odbył się w wyznaczonym terminie]  

(Kliknij tutaj, by obejrzeć wykład "na żywo" z wykorzystaniem platformy Windows Media [Pokaz odbył się w wyznaczonym terminie]
-- tylko szybkie łącza -- 150kBs; niezbędny Windows Media Player 9.0
... pobierz Windows Media Player 9.0 dla Win 2000 -- 12 MB; ... pobierz Windows Media Player 9.0 dla Win XP -- 9 MB)

Atutem przeprowadzania wykładów na żywo poprzez Internet jest to, iż wykład może być dostępny jednocześnie w wielu oddalonych od siebie miejscach. Jest to szczególnie pożądanie kiedy uniwersytet, tak jak UAM, posiada liczne filie, lub, gdy dostępne sale nie mogą pomieścić wszystkich zainteresowanych. Ponieważ nawet odlegli geograficznie studenci mogą komunikować się z wykładowcą, przekaz wiedzy jest o wiele efektywniejszy, niż przy użyciu nagrań wideo czy taśm magnetofonowych.

Projekt wykładu na żywo, gdzie słuchacze mogą komunikować się z wykładowcą, jest rozwinięciem wcześniejszego programu badawczego, w rezultacie którego udostępniono przez Internet cykl wykładów wybitnego filozofa z UAM Profesora Jerzego Kmity.

Podstawową przewagą udostępniania materiałów dydaktycznych poprzez Internet jest to, iż korzystać z nich może nieograniczon liczba studentów w dowolnej porze. W przeciwieństwie do tradycyjnych mediów, takich jak druk czy kaset wideo, zwiększenie liczby studentów korzystających z materiału nie pociąga za sobą zwiększonych kosztów, jako, że nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych kopii materiału, jego dystrybucji, ani miejsc jego przechowania. Materiał jest dostępny przez Internet 24 godziny na dobę.

Projekt dodatkowy: Internetowy serwis o kinie eksperymentalnym i awangardowym.
Projekt towarzyszący pracy doktorskiej mgra Łukasza Knasieckiego został wybrany jako dodatkowy element pokazu, z uwagi na jego unikalną i wartościową treść, a także na szerokie i efektowne wykorzystanie technik multimedialnych.


{[Internetowa Biblioteka] [Wykłady online: Profesor Jerzy Kmita Filozofia Humanistyki; Doktor Nina Dmitriewna Vasilejewa Współczesne systemy religijne w Jakucji] [Pobrania: (Pobierz Acrobat Reader... Pobierz Real Player (9MB))] [Dydaktyka: Europeistyka, Kulturoznawstwo] [Internetowe bazy danych] }
Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]

[Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
[Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]

stat4u