Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

PRACOWNIA KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ


Pracownia Komunikacji Multimedialnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu powołana została decyzją J. M. Rektora UAM, prof. dra habil. Stefana Jurgi z dnia 15 marca 2001 roku. Na stanowisko kierownika wzmiankowanej Pracowni ... rektor powołał doc. dra habil. Andrzeja Kocikowskiego z Instytutu Kulturoznawstwa UAM.

Współpracownicy: [Długosz Agata, mgr], [Kocikowski Mikołaj, student II rok Historii Sztuki UAM], [Knasiecki Łukasz, mgr, doktorant WNS UAM], [Pawlak Piotr, mgr], [Ren Michał, student V r. Informatyki UAM, zastępca kierownika (bez urzędowej nominacji)],

Adres: Wydział Nauk Społecznych UAM, ul. Szamarzewskiego 89, bud. F, pokój 6b, 60-568 Poznań. Tel.: (61) 829 2097.


PROJEKTY BADAWCZE (zrealizowane)
[
ETHICOMP2001 - obrady "na żywo" w Internecie] (Odbyły się w dniu 19 czerwca 2001 r.) ]English version]
Publikacja o tytule Wprowadzenie do etyki informatycznej.
Pierwsza zwarta publikacja cyfrowa na Wydziale Nauk Społecznych UAM


PROJEKTY BADAWCZE (w toku) ETHICOMP2002

PROJEKTY BADAWCZE (plany)

PROJEKTY DYDAKTYCZNE (zrealizowane)
Seminarium magisterskie Multimedialne prezentacje wybranych dziedzin kultury
Wykłady akademickie Prof. Jerzego Kmity. Rok akad. 2000/2001
Wykłady akademickie Prof. Jerzego Kmity. Rok akad. 2001/2002

PROJEKTY DYDAKTYCZNE (w toku)
PROJEKTY DYDAKTYCZNE (plany)


PROJEKTY INNE (zrealizowane)
V Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
REFERENDUM "Czy jesteś ... ? Samorząd Studentów, HYDE PARK
IV POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI Multimedia w służbie nauki (i nie tylko ... ) - Projekt główny
IV POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI Multimedia w służbie nauki (i nie tylko ... ) - Ważne uzupełnienia
Pierwsza transmisja audio/wideo "na żywo" z udziałem J. M. Rektora UAM, prof. dra habil. Stefana Jurgi
Dni Uniwersytetu, październik 2000

PROJEKTY INNE (w toku)
PROJEKTY INNE (plany)Instytut Kulturoznawstwa

Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski; [Dydaktyka, Badania]

[Internetowa Bibliografia Komunikacji Multimedialnej]
[Internetowa Bibliografia Publikacji Naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UAM]