BIBLIOTEKA INTERNETOWA WNS UAM [INFO] [Projekt ABI]


   Filmy i nagrania audio
   Publikacje zwarte (tekst):

   Wprowadzenie do etyki informatycznej. [English version]
      Pod red. A. Kocikowskiego, K. Górniak-Kocikowskiej, T. W. Bynuma. Poznań 2001.
[...]
   Koncepcja idealizacji a Marksa metoda naukowa. Studium metodologiczne.
      Andrzej Kocikowski, Poznań 1988.
   Artykuły:

      Andrzej Kocikowski, [2011]
  Globalny społeczny podział pracy
  a kwestia marginalizacji/likwidacji lokalnych systemów wyższej edukacji.
            [*.pdf]

      Andrzej Kocikowski, [2010]      ETHICOMP2010
  Information Technologies,
  A New Global Division of Labor, And the Concept of Information Society.
          [*.html]

      Andrzej Kocikowski, [2009]
  DUŻY MOŻE WIĘCEJ. Przyczynek do kwestii akademickich mitów polskich.           [*.pdf]

      Andrzej Kocikowski, [2009]
  Głos w dyskusji nad materiałem “STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU NA LATA 2009-2019”.           [*.odt]; [*.pdf]; [TITANIC ... *.html]

      Andrzej Kocikowski, [2009]
  ILE MOŻNA? Przyczynek do zagadnienia mitu kompetencji akademickiej.

  [*.odt]; [*.pdf]; [*.html]

      Andrzej Kocikowski, [2009]

      Andrzej Kocikowski, [2007]

      Andrzej Kocikowski, [2006]

      Andrzej Kocikowski, [2005]

      Andrzej Kocikowski, [2004]

      Andrzej Kocikowski, [2003]

      Andrzej Kocikowski, [2002]

      Michał Ren, [2002]

      Andrzej Kocikowski, [2001]
  The Discontinuity of Cultural Process in the Digital Civilization. Main Dangers. [ *.html], [*.pdf],          ETHICOMP2001

      Andrzej Kocikowski, [2001]
          Nieciągłość procesu kulturowego w cywilizacji cyfrowej. Zagrożenia pierwsze.          ETHICOMP2001

      Michał Ren, [2001]
          Behind Your Back - Dangers of Untested Code          ETHICOMP2001

ETHICOMP2001