PRACOWNIA KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ WNS UAM

[Wykłady online dla studentów IV i V roku !!!]
---------------------------------------------------------
Pracownia Komunikacji Multimedialnej Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
powołana została decyzją J. M. Rektora UAM, prof. dra habil.
Stefana Jurgi z dnia 15 marca 2001 r. Na stanowisko kierownika wzmiankowanej Pracowni ... rektor powołał doc. dra habil.
Andrzeja Kocikowskiego z Instytutu Kulturoznawstwa UAM.

Współpracownicy: [Długosz Agata, mgr, stypendystka
Europa-Fellows 2], [Kocikowski Mikołaj], [Koczorowski Tomasz,
fotograf, student Filozofii UAM], [Knasiecki Łukasz, mgr,
doktorant WNS UAM], [Pawlak Piotr, mgr, doktorant WNS UAM]
[Ren Michał, mgr, doktorant Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, zastępca kierownika (bez urzędowej nominacji)].

PROJEKTY BADAWCZE (z przeszłości)
 • Konferencja Ethicomp2004
 • Internetowa Biblioteka
 • Konferencja "Powaga ironii"
 • ICT a fundamentalne kwestie społeczne.
  1. ICT a kwestia ciągłości (nieciągłości) procesu kulturowego.
  2. ICT a [nowy] totalitaryzm.
  3. ICT a demokracja.
  4. Etyka i sprawiedliwość globalna
 • Wydawnictwa i publikacje cyfrowe.
 • Zastosowania technik multimedialnych w muzealnictwie.
 • Przekaz informacji pomiędzy różnymi mediami. Aspekt praktyczny.
PROJEKTY BADAWCZE (z przeszłości) PROJEKTY DYDAKTYCZNE (dawniejsze) PROJEKTY INNE
  Pomoc SERWIS POCZTOWY STUDENTÓW WNS UAM
Pomoc SERWIS POCZTOWY STUDENTÓW WSE UAM
Pracownia Komputerowa WNS i WSE
EBIB

--------------------------------------------
UNIWERSYTET
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych I
Wydział Nauk Społecznych II
Akademicka Biblioteka Internetowa
Pracownia Komputerowa WNS i WSE
Instytut Kulturoznawstwa
Centrum Uniwersyteckich
Wykładów Otwartych

Centrum Integracji Europejskiej UAM

AKTUALNOŚCI (niegdysiejsze)
Nowa witryna WWW na WNS
Pierwszy serwis E-edukacji w UAM
Grupa inicjatywna dla sprawy E-edukacji w UAM
Konferencja ILIAS
Serwis pocztowy dla studentów WNS i WSE
Art-e-Strada,
Kraków 2003 r.

6 stycznia 2003 r.
otwarcie Pracowni Komputerowej na WNS

Konferencja ETHICOMP2002
Centrum Wykładów Interaktywnych
Wybory na WNS. Kadencja 2002/2005

DYDAKTYKA
Europeistyka
Kulturoznawstwo

BIBLIOGRAFIE
Komunikacja Multimedialna
Publikacje Instytutu Kulturoznawstwa UAM
Tadeusz Buksinski, spis publikacji

STUDENCI
Radio Studenckie Mumelab
TV Studencka Mumelab
Studenckie Koło Humanistów

DO POBRANIA
RealPlayer
AcrobatReader
Dla Win 2000 -- 12 MB Windows Media Player 9.0
Dla Win XP -- 9 MB Windows Media Player 9.0

INNE
Google
Słownik angielsko-polski, polsko-angielski
Rozkład jazdy pociągów PKP
Wrogowie Sieci
Różności